Една екзотична конструкция лимузина "Trabi XXL", на базата на Trabant