Шипка - историческо място и важен инфраструктурен проект за страната.