Сбирката на Националната художествена галерия е най-голямата музейна сбирка в страната, но не са осигурени за всички произведения подходящи за съхранение места.
Сбирката на Националната художествена галерия е най-голямата музейна сбирка в страната, но не са осигурени за всички произведения подходящи за съхранение места.