Не разчитайте на държавния балон за повишаването на пенсиите, на вълка вратът му е дебел, защото си върши работата сам.
Не разчитайте на държавния балон за повишаването на пенсиите, на вълка вратът му е дебел, защото си върши работата сам.