Всеки ден на борсите за криптовалути има трицифрени ръстове.