Клиентите, които все още не са осигурили достъп на топлинните счетоводители до дома си, имат възможност да го направят до 1 октомври.
Клиентите, които все още не са осигурили достъп на топлинните счетоводители до дома си, имат възможност да го направят до 1 октомври.