Планираният бюджет по помощта е в рамките до 3 млн. лева.