КЗК ще оценява концентрацията, която "Максима България" ЕООД, собственик на веригата "T Mаркет", ще осъществи чрез придобиване на контрол върху единадесет магазина под търговската марка "Триумф" в Пловдив.