Банкеръ Daily

Свят

Започват срещите на европейските граждански съвети

Европейските граждански съвети от Конференцията  за бъдещето на Европа ще започнат разискванията си с първата среща на 200 избрани граждани между 17 и 19 септември в Страсбург. 

Европейските граждански съвети от Конференцията  за бъдещето на Европа ще започнат разискванията си с първата среща на 200 избрани граждани между 17 и 19 септември в Страсбург. 

Първите сесии на четирите граждански групи ще се проведат в Европейския парламент в Страсбург и ще започнат работа по изготвянето на препоръки в рамките на правомощията на всеки панел. Тази първа среща на европейските граждански съвети ще се съсредоточи върху теми като по-силна икономика, социална справедливост, работни места, образование, младеж, култура и спорт, цифрова трансформация въз основа на приноса на гражданите, събран от цяла Европа в рамките на Многоезичната цифрова платформа, както и на подкрепата и презентациите от изтъкнати представители на академичните среди.

Едновременно с това всяка европейска гражданска група ще установи своите методи на работа, ще избере 20-те граждани, които ще участват от нейно име в пленарната сесия на Конференцията, и ще потвърди състава на работните си групи. Гражданите са избрани на случаен принцип от специализирани организации от името на институциите на ЕС, като са използвани методологии, които гарантират, че те са представителни за многообразието в ЕС по отношение на географски произход, пол, възраст, социално-икономически произход и равнище на образование.

Младите хора на възраст между 16 и 25 години съставляват една трета от всеки панел. Тези граждани ще представят идеи и препоръки, които ще бъдат включени в общите разисквания на Конференцията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във