Банкеръ Daily

Свят

Вратата за собствени приходи на ЕС е широко отворена

Одобрените регламенти включват разпоредби относно изчисляването и опростяването на приходите на ЕС, управлението на паричните потоци и правата за мониторинг и проверка.

Евродепутатите одобриха три закона за прилагане на системата за собствени ресурси на ЕС. Така те проправят пътя за нейната реформа и въвеждането на нови източници на приходи на ЕС.

От месеци Парламентът подчертава, че системата на бюджетните приходи на ЕС е непрозрачна, несправедлива и се нуждае от реформиране, за да отговори на предизвикателствата на времето и на очакванията на европейците.

За да бъде намалена зависимостта от преки вноски от държавите членки въз основа на националния доход или на ДДС, Парламентът призовава за въвеждане на нови видове приходоизточници, свързани с европейските политики и цели. Депутатите предлагат календар за добавянето на нови собствени ресурси.

Нови правила

В четвъртък членовете на ЕП приеха един регламент за изпълнение и два оперативни регламента относно методите, които трябва да се използват за събирането или предоставянето на специфични собствени ресурси, съставляващи приходите в бюджета на ЕС. Трите законодателни акта се прилагат във взаимодействие с ключовото решение за собствените ресурси, одобрено от Парламента през септември и от Съвета на ЕС през декември 2020 г. Решението понастоящем е в процес на ратификация от държавите от ЕС, като до 18 март са го ратифицирали 13 от 27-те държави членки (повече информация за процеса на ратифициране).

Одобрените регламенти включват разпоредби относно изчисляването и опростяването на приходите на ЕС, управлението на паричните потоци и правата за мониторинг и проверка. Те са необходими, за да се гарантира, че реформираната приходна част на бюджета на ЕС продължава да функционира безпроблемно.

След като държавите членки ратифицират решението за собствените ресурси, приетият днес пакет ще се прилага със задна дата от 1 януари 2021 г. С него ще бъде въведена новата такса върху пластмасите – първият от няколко нови приходни потоци, които ще бъдат създадени от настоящия момент до 2026 г. Прилагането на решението за собствените ресурси ще позволи на ЕС да вземе заеми в размер на 750 млрд. евро за плана за възстановяване NextGenerationEU (Европейски инструмент за възстановяване).

По време на преговорите относно дългосрочния бюджет на ЕС за периода 2021 – 2027 г. („Многогодишната финансова рамка“), членовете на ЕП договориха обвързваща пътна карта за нови източници на приходи на ЕС. Трите етапа на пътната карта за нови собствени ресурси са следните:

•Първи етап (2021 г.): вноска на основата на теглото на нерециклираните отпадъци от пластмасови опаковки, въведена през януари 2021 г.; до юни ще бъдат представени нови законодателни предложения за механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите, данък в цифровата област и схемата за търговия с емисии.

•Втори етап (2022 – 2023 г.): Съветът ще проведе обсъждане по тези нови източници на собствени ресурси най-късно до 1 юли 2022 г., с цел те да бъдат въведени до 1 януари 2023 г.

•Трети етап (2024 – 2026 г.): до юни 2024 г. Комисията ще предложи допълнителни нови собствени ресурси, които биха могли да включват данък върху финансовите сделки и финансово участие, свързано с корпоративния сектор, или нова обща основа за облагане с корпоративен данък. Съветът ще проведе обсъждане по тези нови източници на собствени ресурси най-късно до 1 юли 2025 г., с цел те да бъдат въведени до 1 януари 2026 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във