Банкеръ Daily

Свят

Военните способности на ЕС не отговарят на целите на съюза

Европейската сметна палата

Равнището на военните способности и сътрудничеството не отговарят на новите цели на ЕС в областта на отбраната. Това се посочва в доклад на Европейската сметна палата.

Необходимо е свързаност между дейностите на ЕС в областта на отбраната и сигурността. Един от най-належащите въпроси е дали ЕС ще може да допълва НАТО и да избегне припокриването на дейности, се посочва в документа.

Държавите в ЕС запазват водещата си роля в европейска отбрана. Скорошните международни събития, наред с причини от икономическо и промишлено естество, дадоха нов тласък на сътрудничеството в областта на европейската отбрана. Европейската комисия предложи значително увеличаване на средствата за отбрана и външна сигурност - 22,5 млрд. евро до 2027 г., сравнено с 2,8 млрд. евро за срока 2014-2020 година, отчита палатата.

В доклада се отбелязва, че има опасност да не бъде въведен подходящ надзор над увеличените отбранителни разходи на ЕС. Отбраната е в основата на националния суверенитет. Съществуват явни стратегически различия между държавите от ЕС във вижданията за заплахата за сигурността и ролята на Общността в отбраната. Държавите имат различни правила за участие и много несъвпадащи възгледи за използването на военна сила. Някои понятия като "стратегическа самостоятелност" или "европейска войска" се използват в широк и неясен смисъл, пояснява палатата.

Много е важно да се осигури последователност на инициативите на ЕС и полезните взаимодействия в областта на отбраната и сигурността. Това важи с особена сила за НАТО, тъй като за 22 държави от ЕС тази организация остава основната рамка за съвместна отбрана. Един от най-належащите въпроси е дали ЕС ще може да допълва НАТО и по този начин да се избегне припокриване с дейността на алианса, посочва палатата.

По отношение на готовността съществува очевидна разлика между това, което се очаква от държавите в ЕС и това, за което те могат да се договорят и да постигнат. Военната готовност в ЕС страда от намаляването на средствата за отбрана в националните бюджети през последните години. Наблюдава се голямо припокриване и разпокъсване, пише в доклада. Липсват общи технически изисквания, което пречи на съвместимостта на различните въоръжени сили в Европа. Военните способности на държавите в ЕС не отговарят на европейските военни цели и за преодоляването на тези разлики ще бъдат необходими стотици милиарди евро, ако Европа трябва да се отбранява сама, без външна помощ.

Оттеглянето на Великобритания от ЕС допълнително ще влоши това, тъй като тази държава е най-големият източник на средства за отбрана с близо една четвърт от общите разходи на държавите в ЕС, се отбелязва в документа.

Палатата препоръчва подобряване на отбранителното планиране в ЕС, участие на държавите, въвеждане на управление и отчетност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във