Банкеръ Daily

Свят

ВЕИ изпреварват изкопаемите горива при производството на електричество

През 2020 г. по-слабото търсене на енергия, причинено от мерките срещу разпространението на Ковид-19, и затварянето на предприятия и магазини, намаляването на придвижването вътре в и между страните, е засегнало значително някои категории горива. Но има и други, като възобновяемата енергия, например, която прави изключение и е продължила да нараства, особено при производството на електричество, съобщава Евростат.
Дори възобновяемите източници на енергия са изпреварили изкопаемите горива при използването им в производството на електричество. Опасенията от изменение на климата, нарастването на цените на нефта и държавните субсидии водят до увеличаване на инвестициите във възобновяеми енергоизточници. Политическата подкрепа също помага на сектора.
Числата показват, че добивът на електроенергия от изкопаеми горива - въглища, прирореден газ, миналата година е продължил да намалява. И той е достигнал до най-ниската си стойност - от 1 226 156 гигаватчаса през 1990 г. през пика от 1 584 005 гигаватчаса в 2017 г. до 1 022 589 гигаватчаса през 2020 година. А това е спад с 9.8 процента спрямо 2019-а, изчисляват от Евростат.
Подобна тенденция се наблюдава и при атомната енергетика. При нея предварителните данни за 2019 г. отчитат най-ниското производство от 1990 година - до 683 183 гигаватчаса, което представлява спад с 6.3% спрямо 1990-а.
През последното десетилетие обаче се наблюдава забележителен растеж в производството на електроенергия от възобновяеми източници. Предварителните данни за 2020 г. сочат, че за първи път то е изпреварило добива на електричество от изкопаеми горива. Делът на ел.енергията от възобновяеми източници се е увеличила  от 303 279 гигаватчаса през 1990 г. до 979 866 гигаватчаса през 2019 година. Но, от друга страна, трябва да се има в предвид и факта, че това производство е започнало от много ниска база.

Различните технологии за използване на всяка форма на енергия, включително и възобновяемите енергии, имат различни видове въздействие върху биосферата, включително върху хората и тяхната екосистема. Освен директните емисии и използването на ресурсите за една пълна оценка трябва да се вземат предвид изграждането и рециклирането на енергийна инсталация, включително производство, работа, рециклиране и т.н. Тези въздействия трябва да се разберат, оценят, предствени количествено и сравнени с алтернативните възможности. Едва тогава може да се направи пълна оценка на ползите и вредите от всеки един вид от възобновяемите енергийни източници.

Повечето експерти обаче са за това

да не се дава предимство на един или друг вид технология,

а те да работят във взаимна връзка и зависимост и да се използват предимствата на всяка една от тях. Всеки един от източниците на енергия - топлината от слънцето, вятърът, океанът, хидроенергията, биомасата, геотермалните ресурси и биогоривата, има уникални характеристики и това влияе върху това как и къде се използва.

Ентусиазмът не бива да замъглява реалната оценка. Проблемите с климата ще продължават да оказват влияние върху производството на ел.енергия. Да си спомним проблемите, които имаше в САЩ. През миналото лятото в Калифорния заради пожарите и гъстия дим соларните електростанции не можеха да работят и се наложи режим на тока. През зимата пък ниските температури в Тексас увеличиха потреблението, но и предизвикаха замръзването на вятърните турбини, природният газ замръзна в газопроводите, а ядрените мощности спряха. Милиони жители на щата останаха без електричество.

Вредата от въглищните централи е видна и очевидна.

Но на последната среща на върха на страните от Г-7 бе взето решение, че ако се намери и внедри решение за улавяне и складиране на въглеродния диоксид, то тези горивни инсталации биха могли да продължат да работят още. 

През последните двеста години, много промишлени процеси са били използвани за производство на енергия (главно изгаряне на изкопаеми горива), които отделят големи количества въглероден диоксид в атмосферата (заедно с други замърсители). Наред с намаляването на растителността на планетата, след обезлесяването, и други фактори, въглеродния диоксид и неговото количество се е увличило. Тъй като въглеродният диоксид е един от най-разпространените парникови газове, се предполага, че това покачване е причина за глобалното затопляне.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във