Банкеръ Daily

Свят

В Швейцария се провежда референдум за отговорността на бизнеса за спазване правата на човека

Гражданите на Швейцария трябва да изразят мнението си по инициативата, която изисква от компаниите да пазят околната среда не само собствената си страна, но и в чужбина, ако там имат контролирани от тях предприятия.

На референдум днес гражданите на Швейцария трябва да изразят мнението си по инициативата, която изисква от компаниите да спазват правата на човека и да пазят околната среда не само собствената си страна, но и в чужбина, ако там имат контролирани от тях предприятия.

Швейцарците ще гласуват и по предложението за забрана  на финансирането на фирми от  военно-промишления комплекс.

И в двата случая правителството и болшинството от членовете на парламента призоваха да се гласува против. По тяхно мнение, одобрението на инициативата за отговорност на бизнеса за това, което става извън Швейцария, "представлява заплаха за работните места и просперитета" на страната. Що се отнася до вероятната забрана за инвестиции във военното производство, то тя, както отбелязват в Берн, "ще отслаби швейцарската промишленност" и "ще намали постъпленията в пенсионните фондове". Против двете законодателни инициативи се изказват също така швейцарските асоциации на индустриалците и политици от десните и центристки партии.

В подкрепа на инициативата за отговорност на регистрираните в Швейцария компании за спазване правата на чевека и екологичните норми се изказват  левите партии, някои профсъюзни организации и представители на църквата. Те смятат, че швейцарските корпорации, извличащи печалби от дейността си в страните, където се нарушават правата на чевека и международните екологични стандарти, трябва да отговарят "не само за своите собствени грешки, но и за грешките на предприятията, които те контролират", даже ако тези предприятия са юридически независими. При това законодателната инициатива предвижда и возможност за подаване на  искове срещу такива предприятия в съд на територията на Швейцария. Към момента швейцарските фирми са отговорни само за щети, за които те са виновни. Инициативата предвижда провеждане на редовни проверки във фирмите за спазването от чуждестранните им филиали на правата на човека и екологичните норми.

За конституционна забрана  на инвестициите във ВПК пледира антивоенната обществена организация "За Швейцария без армия". Та има поддръжката на групи от левия спектър, в частност, младежкото крило на Партията на зелените в Швейцария. Според тях компаниите от ВПК могат да доставят своята продукция в райони на конфликти, което е несъвместимо с швейцарския неутралитет. Според авторите на инициативата, за предприятия, произвеждащи военна продукция, а значи и подпадащи под забраната за инвестиции от швейцарски банки и фондове, трябва да се считат всички компании, при които тази продукция формира над 5% от техния годишен оборот.

Право да участват в референдума имат 5.4 млн. швейцарски граждани на възраст 18 години и нагоре. Много от тях вече се възползваха от предвидената  от законодателството възможност за гласуване по пощата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във