Банкеръ Daily

Свят

В какво ще инвестира Фондът за справедлив преход?

Европейският съюз се е ангажирал да постигне нулеви нетни емисии на парникови газове до 2050 г. - цел, която е в основата на Европейския зелен пакт за борба срещу измененията в климата. Преходът към икономика, която не зависи от изкопаеми горива и замърсяващи индустрии, ще бъде предизвикателство за някои региони в ЕС, сред които и България.

През март 2018 г. Европейският парламент призова за изграждането на фонд за подкрепа на справедливия преход в енергийния сектор.  В позиция, приета на 15 юли,  комисията по регионално развитие в Европарламента поиска по-голям бюджет за Фонда за справедлив преход и разширяване на неговия обхват. Депутатите смятат, че той трябва да инвестира в малки предприятия, включително в туризма, в обновяване на транспортната инфраструктура, в проекти срещу енергийната бедност и в почистване и обновяване на райони за добив на горива.

Според първоначалното бюджетно предложение на Европейската комисия, публикувано през януари, Фондът за справедлив преход трябваше да включва 7,5 милиарда евро. По-късно Европейската комисия предложи фондът да се увеличи до 40 милиарда евро като част от актуализирано предложение, внесено през май. По-късно обаче държавните глави на страните членки намалиха средствата на Фонда до 17,5 милиарда евро в рамките на сделката за дългогодишния бюджет, постигната през юли. Европейският парламент ще гласува по предложението на пленарната сесия през септември.

Приетият в парламентарната комисия текст предлага 1% от средствата да бъдат заделени за острови, друг 1% - за крайно отдалечени региони. Освен това се предлага поощрение на страните, които най-бързо реализират прехода, като те ще могат да разчитат на допълнителни средства.

Фондът ще инвестира в производствени инвестиции в малки и средни предприятия, научни изследвания и иновации, внедряване на технологии за чиста енергия на приемлива цена, намаляване на емисиите, енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, цифровизация и цифрова свързаност, възстановяване и рехабилитация на земи, проекти за промяна на ползването на обекти, кръгова икономика (намаляване на отпадъците, ефективност на ресурсите, повторна употреба, ремонт и рециклиране), повишаване на квалификацията и преквалификация на работници и съдействие на търсещите работа. 

Всички страни членки ще имат достъп до финансиране, но акцентът ще бъде върху регионите, които са изправени пред най-големи предизвикателства: региони, които използват интензивно изкопаеми горива (въглища, торф и шистов газ). Благосъстоянието на страната също ще бъде взето предвид.

Facebook logo
Бъдете с нас и във