Банкеръ Daily

Свят

В ЕС започват преговори за правила за големите онлайн платформи

ЕП одобри започването на преговори с държавите членки относно правилата за това какво големите онлайн платформи могат да правят и какво не в ЕС.

Предложението за Законодателен акт за цифровите пазари (DMA) включва „черен списък“ с дадени практики, използвани от големите онлайн платформи, които изпълняват ролята на „пазачи на информационния вход“, и позволява на Комисията да провежда пазарни разследвания и да санкционира нарушения, съобщиха от пресцентъра на Европейския парламент.

Текстът, одобрен от Парламента с 642 гласа „за“, 8 гласа „против“ и 46 гласа „въздържал се“, определя нови задължения и забрани, пряко приложими за такива платформи, с цел да се гарантират справедливи и отворени пазари.

Предложеният регламент ще се прилага за големите дружества, предоставящи т.нар. основни услуги на платформите, които са най-податливи на нелоялни търговски практики. Те включват посреднически онлайн услуги, социални мрежи, търсачки, операционни системи, услуги за онлайн реклама, изчисления „в облак“ и услуги за споделяне на видеоклипове, които отговарят на съответните критерии, за да могат дружествата да бъдат посочени за пазачи на информационния вход (gatekeepers). Членовете на ЕП решиха уеб браузърите, виртуалните асистенти и свързаната телевизия също да влизат в обхвата на DMA.

Другите промени, внесени от евродепутатите, се отнасят до определянето на пазачи на информационния вход въз основа на дадени прагове, списъка на задълженията и забраните (позволени и непозволени действия), включително нови разпоредби относно целевата реклама и оперативната съвместимост на услугите, ограниченията за „ликвидиращи придобивания“ (killer acquisitions), прилагането на законодателството на ЕС и ролята на националните органи за защита на конкуренцията и глобите.

В одобрения текст Европейският парламент увеличава количествените прагове, които указват, че дадено дружество попада в обхвата на DMA, съответно на 8 млрд. евро годишен оборот в Европейското икономическо пространство (ЕИП) и 80 млрд. евро пазарна капитализация; въвежда условие, съгласно което дружествата трябва също така да предоставят основна платформена услуга в най-малко три държави от ЕС и да имат най-малко 45 милиона крайни ползватели месечно, както и над 10 000 бизнес ползватели. Предвиждат се и допълнителни изисквания за използването на данни за целева или микроцелева реклама и относно оперативната съвместимост на услугите, напр. услуги за текстови съобщения и за социални мрежи. На потребителите пък се дава възможност да деинсталират предварително инсталирани софтуерни приложения, като например апликации, на основна платформена услуга във всеки един момент.

Предвиждат се и ограничения за „ликвидиращи придобивания“. В случай на систематично неспазване на правилата Комисията може да наложи ограничения върху пазачите на информационния вход да извършват придобивания в областите, свързани с DMA, с цел да поправи или предотврати допълнителни вреди на вътрешния пазар. Пазачите на информационния вход ще бъдат задължени също да уведомяват Комисията за всяка предвидена концентрация. DMA следва да осигури възможност на лицата, подаващи сигнали за нередности, да сигнализират на компетентните органи за действителни или потенциални нарушения на регламента, както и да защитава тези лица от ответни мерки.

Според текста се въвежда разпоредба, че ако даден пазач на информационния вход не спазва правилата, Комисията може да налага глоби, които са „не по-малко от 4% и не надвишават 20%“ от общия размер на оборота му в световен мащаб от предходната финансова година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във