Банкеръ Daily

Свят

В ЕС работят 10 милиона ферми

Средствата за Общата селскостопанска политика идват от бюджета на ЕС. За 2021-2027 г. са заделени 386,6 млрд. евро.

Европейският съюз подкрепя земеделието и животновъдството чрез Общата селскостопанска политика. Стартирала през 1962 г., тя е преминала през редица промени с цел да се гарантират справедливи условия на труд за земеделските стопани и устойчиво развитие. В ЕС функционират около 10 милиона ферми, а селското стопанство и хранителният сектор осигуряват близо 40 милиона работни места.

Средствата за Общата селскостопанска политика идват от бюджета на ЕС. За 2021-2027 г. са заделени 386,6 млрд. евро. Те са разделени на две части: Европейският фонд за гарантиране на земеделието разполага с 291,1 млрд. евро. Неговата задача е да осигурява подкрепа за доходите на земеделските стопани и Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони има 95,5 млрд. евро, които са предназначени за развитие на селата, за мерки относно климата и управление на природните ресурси.

Както много други сектори, и селското стопанство бе засегнато от пандемията от COVID-19. Затова ЕС въведе специални мерки за подкрепа. Преговорите за новата бюджетна рамка за 2021-2027 г. се забавиха и това наложи сключването на преходно споразумение за защита на доходите на фермерите за 2021 и 2022 г. От 2023 г. ще влязат в сила нови правила за селскостопанската политика. Очаква се Парламентът да гласува по окончателното споразумение със Съвета в края на 2021 г.

Селското стопанство е отговорно за около 10% от емисиите на парникови газове в ЕС. Промените в селскостопанската политика ще я направят по-справедлива и по-прозрачна, като тя ще полага повече грижи за околната среда, заявиха депутати, след като постигнаха неформално съгласие със Съвета.

Селскостопанската политика е обвързана с Европейския зелен пакт и стратегията „От фермата до трапезата“, които целят да намалят емисиите на парникови газове и да осигурят здравословни храни за всички европейци.

Facebook logo
Бъдете с нас и във