Банкеръ Daily

Свят

Тежка рецесия ще удари европейските икономики през 2020 г.

Въпреки бързите и всеобхватни мерки на политиката, предприети както на европейско, така и на национално равнище, тази година в икономиката на Европейския съюз ще настъпи дълбока рецесия, предизвикана от коронавируса. Това се казва в лятната икономическа прогноза на Европейската комисия. 

Според очакванията икономиката на ЕС ще се свие със 8,3 % през 2020 г. и ще отбележи растеж от 5,8 % през 2021 г. Ето защо свиването през 2020 г. се очаква да бъде значително по-силно от прогнозираните 7,4 % за ЕС в прогнозата от пролетта на 2020 г. Растежът през 2021 г. също ще бъде малко по-слаб от предвидения през пролетта. Очаква се възстановяването да се почувства през втората половина на 2020 г. макар че ще остане непълно и неравномерно в различните държави членки.

Сътресенията за икономиката на ЕС са симетрични поради това, че пандемията засегна всички държави членки. Въпреки това както спадът на производството през 2020 г., така и силата на съживяването през 2021 г. се очаква да се различават чувствително.

Цялостните перспективи за инфлацията слабо се промениха от прогнозата от пролетта, въпреки че настъпиха значителни промени в основните сили, влияещи на цените. Въпреки че цените на нефта и храните нараснаха повече от очакваното, очаква се ефектът им да бъде балансиран от по-слабите икономически перспективи и последиците от намаляването на ДДС и други мерки, предприети в някои държави членки.

Текущата прогноза за измерената чрез хармонизирания индекс на потребителските цени  инфлация в еврозоната е за 0,3 % през 2020 г. и 1,1 % през 2021 г. Предвижда се инфлацията в ЕС да бъде 0,6 % през 2020 г. и 1,3 % през 2021 г.

Рисковете за тази прогноза са изключително големи и са свързани с влошаването на прогнозните стойности. Мащабът и продължителността на пандемията, както и евентуално необходимите бъдещи мерки за изолация при домашни условия остават по същество неизвестни. Според прогнозата мерките за изолация при домашни условия ще продължат да бъдат отхлабвани и няма да има „ втора вълна“ на зараза.

Налице са и значителни рискове пазарът на труда да бъде засегнат по-трайно от очакваното, а трудностите, свързани с ликвидността, биха могли да се превърнат в проблеми с платежоспособността за много предприятия. Налице са рискове за стабилността на финансовите пазари и опасност държавите членки да не координират в достатъчна степен националните мерки на политиката. Липсата на споразумение за бъдещите търговски отношения между Обединеното кралство и ЕС би могло да доведе и до по-слаб растеж, особено за Обединеното кралство. В по-общ план протекционистичните политики и прекаленото отдалечаване от световните производствени вериги също биха могли да повлияят отрицателно на търговията и световната икономика. Има също така благоприятни рискове, като например ранната наличност на ваксина срещу коронавируса.

По отношение на България, Комисия запазва прогнозата си от пролетта за намаление на реалния БВП с около 7% през 2020 г., но очаква по-слабо възстановяване през 2021 г. - 5.3% растеж спрямо прогнозираните 6.0% през пролетта. Очакванията за инфлацията се запазват – 1.1% през 2020 и 2021 г.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във