Банкеръ Daily

Свят

Техническата революция ще задълбочи неравенството

Социалното и икономическо неравенство в световен мащаб ще се задълбочи, ако правителствата не положат повече усилия, за да гарантират, че най-засегнатите от бързите промени на технологиите няма да бъдат изместени встрани или просто забравени, твърдят авторите на проучване на Световния икономически форум. В хода на подготовката на 50-а официална среща на политическите, икономическите и бизнес лидери в Давос, която започва на 21 и ще продължи до 24 януари, организаторите напомнят, че е време да се промени факта, че човешкият живот все още се предопределя до голяма степен от социално-икономическия статус при рождението. В резултат, обществата "много често репродуцират вместо да намаляват историческите неравенства".

В последния си доклад за социална мобилност Световният икономически форум посочва, че Европа се справя доста добре, особено държавите от Скандинавия. Класацията в Индекса за социална мобилност оглавява Дания, следвана от Норвегия, Финландия, Швеция, Исландия и Нидерландия. Първата десетка оформят Швейцария, Австрия, Белгия и Люксембург.

От групата на най-развитите държави от Г-7 най-социално мобилни се оказват Германия (11-а) и Франция (12-а). Канада е на 14-а позиция, Япония - на 15-а, Обединеното кралство е 21-о, САЩ - 27-и и Италия - 34-а. 

Сред най-големите развиващи се икономики в света от групата на БРИКС най-социално мобилна се оказва Руската федерация, която е 39-а. Китай е 45-и, Бразилия - 60-а, Индия - 76-а и Южна Африка - 77-а.

България е по средата на класацията със своето 40-о място от проучените 82 държави.

Световният икономически форум създаде горния индекс като нова мерна единица на социалната мобилност. Тя се дефинира като придвижване на отделните личности в общественото им положение или "нагоре" или "надолу" в сравнение със статуса на техните родители. Това е оценка на влиянието на социално-икономическия произход върху развитието на индивида и тя може да се изчисли на базата на различни резултати - от образованието и здравето до доходите.

Основното заключение на доклада на Световния икономически форум, в който са разгледани 82 държави, е, че повечето от тях не успяват да създадат подходящи условия за развитие на гражданите си,. В резултат те остават обвързани със статуса им при рождение, което затвърждава историческите неравенства. Това е огромен проблем не само за индивидите, но и за обществото и за икономиката. Защото човешкият капитал е движеща сила на икономическия подем и всичко, което подкопава най-доброто разпределяне на талантите и възпрепятства акумулирането на човешки капитал, може значително да навреди на растежа. Лошата социална мобилност в съчетание с неравенството по отношение на възможностите заздравяват тези противоречия. Което предполага, че ако нивото на социална мобилност се повиши, то може да послужи като лост за стопанския подем.

Проблемите са широко разпространени и повечето от проучените 82 държави изостават по три основни показателя - ниски заплати, липса на социална защита и лоши системи за обучение и квалификация през целия живот. От което следва, че "неравенството е гарантирано и вероятно ще се задълбочи в епохата на технологичните промени и в хода на прехода към зелени технологии". 

Форумът прави редица предложения за промяна, които са в три основни насоки.

- създаване на нов финансов модел за социална мобилност, състоящ се в подобряване на прогресивната данъчна скала на персоналните доходи; политики, насочени срещу концентрацията на богатство и обхватна реформа на баланса на данъчното облагане. Най-важната мярка обаче е да се промени микса от публични разходи и политически инициативи с по-голямо ударение върху харчовете за социални нужди.

- по-голяма подкрепа за образованието и за квалификацията през целия живот. Целта е да се подобрят възможностите, качеството и разпространението на програмите за обучение и за придобиване на допълнителни умения. Това включва и нов подход за съвместно финансиране от публичния и от частния сектор.

- създаване на нов договор за социална защита на всички работещи, независимо от техния работен статус, особено в контекста на технологичните промени и на индустриалния преход. Това изисква по-голяма подкрепа за промяната на работните позиции през идното десетилетие.

Facebook logo
Бъдете с нас и във