Банкеръ Daily

Свят

Съветът на Европа: България няма право да изселва самонастанили се роми

Комисарят по човешките права към Съвета на Европа препоръчва ромите у нас да не бъдат изселвани принудително.

На 3 ноември комисарят по човешките права към Съвета на Европа  Дуня Миятович представи становище до Съвета на министрите на институцията по повод отношението към ромите в България.

Миятович обясни, че става въпрос за изпълнението на решение от 2012 г. на Европейския съд по правата на човека по случай на изселване на самонастанили се в София роми. Според съда това действие е в нарушение на правото на личен и семеен живот.

"Принудителните изселвания може да доведат до нарушения на различни човешки права и следва да бъдат предотвратени", заяви тя и предложи да се положат усилия за справяне с широко разпространените предразсъдъци и институционалния расизъм спрямо ромите.

Според нея съществуват много пречки пред достъпа на ромите у нас до социални жилища, включително заради обществената съпротива.

"Властите трябва да избегнат наказателния подход и да започнат да разглеждат въпроса с жилищата на ромите според международните изисквания за правата на човека, добавя Миятович.

В резолюция на Европейския, гласувана през септември,  антиромските нагласи трябва да спрат. Евродепутатите настояват за мерки гарантиращи равен достъп до жилищно настаняване, образование, здравеопазване и заетост.

Европейският парламент подчерта, че поради продължаващите антиромски настроения, ромите в Европа са изложени на най-високите равнища на бедност и социално изключване. Евродепутатите следователно настояват за приобщаващо образование, развитие в ранна детска възраст и прекратяване на дискриминацията и сегрегацията.
 

Facebook logo
Бъдете с нас и във