Банкеръ Daily

Свят

Съветът на ЕС приема нова стратегия за Централна Азия

Днес Съветът на Европейския съюз прие заключения относно нова стратегия на ЕС за Централна Азия, като адаптира политиката на ЕС към новите възможности, възникнали в региона. Днешното решение осигурява нова политическа рамка в отношенията между ЕС и Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан след приемането на първата стратегия на ЕС за Централна Азия през 2007 г.

Съветът одобрява съвместното съобщение на върховния представител и Европейската комисия относно „ЕС и Централна Азия: нови възможности за по-силно партньорство“, което заедно със заключенията на Съвета предоставя нова политическа рамка за ангажираност на ЕС с държавите от Централна и Източна Европа. Новата стратегия е насочена към насърчаване на устойчивостта, просперитета и регионалното сътрудничество в Централна Азия.

Съветът подчертава своя ангажимент да сключва и прилага амбициозни и взаимноизгодни споразумения за засилено партньорство и сътрудничество (EPCA) със заинтересованите страни от региона. Тези споразумения остават крайъгълен камък на ангажимента на ЕС към Централна Азия. Съветът отново заявява, че обхватът на отношенията на ЕС е свързан с готовността на отделните страни от Централна Азия да предприемат реформи и да укрепят демокрацията, правата на човека, правовата държава и независимостта на съдебната система, както и да модернизират и разнообразят икономиката, включително чрез подкрепа на частния сектор, по-специално на малките и средните предприятия, в условията на свободна пазарна икономика.

Признавайки стратегическата роля на Централна Азия в глобалните усилия за насърчаване на евро-азиатската свързаност и подчертавайки, че тези усилия трябва да донесат ползи за региона, Съветът заявява, че очаква по-голямо сътрудничество с държавите от Централна Азия за насърчаване на устойчиви, всеобхватни правила на свързаност. Съветът също така подчертава общия интерес на ЕС и на държавите от Централна Азия да засилят сътрудничеството за насърчаване на мира в Афганистан.

Facebook logo
Бъдете с нас и във