Банкеръ Daily

Свят

Страните от ЕС ще получат безвъзмездни 312,5 млрд. евро

Размерът на заемите за всяка отделна страна няма да надвишава 6,8% от нейния брутен вътрешен продукт.

По време на пленарната сесия през февруари депутатите ще гласуват правилата за Механизма за възстановяване и устойчивост, главната програма в плана на ЕС за икономическо възстановяване на стойност 750 млрд. евро.

Европарламентът и Европейският съвет  постигнаха предварително споразумение за инструмента през декември 2020 г. Механизмът ще осигури мащабна подкрепа на страните в ЕС за преодоляване на социално-икономическите последици от пандемията и за адаптиране на икономиките към екологично устойчиво и цифрово бъдеще.

Парите ще бъдат предоставени като безвъзмездни средства и заеми. Безвъзмездните средства ще бъдат на обща стойност 312,5 млрд. евро по цени от 2018 г. (действителната сума ще бъде по-голяма с отчитане на инфлацията).

Разпределението на средствата по страни ще се основава на няколко критерии: на първия етап до края на 2022 г. те ще включват населението, брутния вътрешен продукт на глава от населението и безработицата за 2015-2019 г. След това вместо безработицата ще бъде взето предвид представянето на икономиката през 2020 и 2021 г. Комисията ще поеме ангажименти до края на 2023 г. за плащането на пълната сума на субсидиите за страните в ЕС; самото плащане ще стане до края на 2026 г.

Заеми ще се предоставят по искане на страните членки, като общата сума, които ще се разпредели до края на 2023 г., е 360 млрд. евро по цени от 2018 г. Размерът на заемите за всяка отделна страна няма да надвишава 6,8% от нейния брутен вътрешен продукт.

В преговорите със Съвета депутатите настояваха, че страните ще трябва да използват средствата в съответствие с общите приоритети. „Средствата на ЕС за възстановяване ще отидат за приоритетите на ЕС. Възстановяването няма да е каса за национални политики и местни планове“, заяви Драгош Пислару (Обнови Европа, Румъния), един от докладчиците на Парламента, след обявяването на споразумението със Съвета.

Правилата изброяват шест приоритетни области, които ще получат подкрепа от Механизма за възстановяване и устойчивост: зеленият преход; цифровата трансформация; интелигентен, устойчив и приобщаващ икономически растеж; социално и териториално сближаване; изграждане на устойчивост и подготвеност за кризи;  политики за следващото поколение, включително образование и развитие на уменията.

Националните планове трябва да заделят поне 37% от бюджета си за мерки по отношение на климата и биоразнообразието и още 20% за мерки в областта на цифровите технологии. Правилата забраняват финансирането на мерки, които причиняват значителни вреди на околната среда.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във