Банкеръ Daily

Свят

Страните от ЕС ще получат 243 млрд. евро от кохезионните фондове

Обновената кохезионна политика цели да опрости процедурите, да направи инвестициите по-ефективни и да допринесе за възстановяването на регионите и прехода им към климатично неутрална Европа.

Регионите в Европа ще получат 243 млрд. евро за 2021-2027 г. (по цени от 2018 г.) от програмите на ЕС за регионално развитие и сближаване. Средствата ще подкрепят преодоляването на последиците от пандемията, прехода към „зелена“ икономика, социални мерки и изграждане на устойчива градска среда.

На 24 юни Европарламентът ще гласува по пакет от правила в областта на кохезионната политика. Те засягат функционирането на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд, програмата за междурегионално сътрудничество Interreg, финансирана от ЕФРР, и набор от цели и изисквания за управлението на фондовете.

Обновената кохезионна политика цели да опрости процедурите, да направи инвестициите по-ефективни и да допринесе за възстановяването на регионите и прехода им към климатично неутрална Европа. Значителна част от финансирането (поне 30%) ще бъде насочена към мерки относно климата. Освен това финансираните проекти ще трябва да бъдат съобразени с целите на ЕС относно околната среда, климата, биоразнообразието и кръговата икономика. Поне 8% от средствата по ЕФРР ще бъдат заделени за изграждането на устойчива градска среда. Освен това ще се инвестира в създаване на работни места и устойчив икономически растеж. Отдалечените и обезлюдените региони и островите ще получат специално внимание в регионалната политика на общността.

Няма да бъдат финансирани проекти, свързани с атомна енергия и изкопаеми горива, освен за замяна на въглища с природен газ – такива проекти ще могат да получават средства до края на 2025 г.

Финансови средства за кохезионната политика са предвидени както в дългосрочния бюджет, така и в плана за възстановяване на ЕС. Като част от инвестиционния план в областта на климата Фондът за справедлив преход ще подпомага региони, които разчитат на добива на изкопаеми горива и са най-засегнати от прехода към климатична неутралност. Парламентът одобри фонда през май 2021 г., като той получава 7,5 млрд. евро от бюджета на Евросъюза за 2021-2027 г. и 10 млрд. евро от плана за възстановяване. Освен това европейските региони ще могат да разчитат на 47,5 млрд. евро от нов инструмент на име REACT-EU за преодоляване на неблагоприятните последици от пандемията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във