Банкеръ Daily

Свят

Страните да въведат равно заплащане на жените и мъжете, настоя ЕП

Принципът "еднакво заплащане за еднаква работа“ е основополагащ за Европа и е въведен още с Договора от Рим през 1957 г.

Европейският парламент приканва за вземането на вземане на спешни мерки по въпроса за равното заплащане между половете. Освен това депутатите се застъпват за налагането на по-гъвкави условия за работното време и за улесняване на започването на работа от страна на жени и момичета в сектори, в които преобладават мъжете.

В резолюция от 21 януари 2021 г. по повод на стратегията на ЕС за равенство на половете депутатите призоваха Комисията да подготви амбициозен план за действия с конкретни и ясни цели за страните членки за намаляване на разликата в заплащането в следващите пет години.

Разликата в заплащането варира значително по страни в ЕС, като през 2019 г. е била най-голяма в Естония (21,7%), Латвия (21,2%) и Австрия (19,9%). Най-малки са били различията в Люксембург (1,3%), Румъния (3,3%) и Италия (4,7%). В България разликата е била 14,1%, колкото е средната стойност за ЕС.

Принципът "еднакво заплащане за еднаква работа“ е основополагащ за Европа и е въведен още с Договора от Рим през 1957 г. Въпреки това мъжете продължават да получават съществено по-високи възнаграждения на час от жените, а напредъкът към намаляване на различията през последните години е минимален.

Разликата в заплащането се изчислява като разлика между средното брутно почасово възнаграждение на мъжете и жените. За база се вземат заплатите, които получават служителите преди отчисленията за подоходен данък и социални осигуровки. Само фирмите с десет или повече служители са включени в изчисленията. За 2019 г. средната разлика в ЕС е била 14,1%.

Част от причините за разликата са структурни ‒ например, разлики в образованието, в заеманите позиции, паузи в трудовата кариера или полагането на почасов труд. Когато се премахне влиянието на тези фактори, все пак остава разлика.

Около 30% от общата разлика в заплащането може да бъде обяснена с преимущественото присъствие на жени в някои по-ниско платени сектори като полагането на грижи, продажбите и образованието. Все още има професии като научно-технологичната работа и инженерните професии, където делът на заетите мъже е над 80%.

Жените също така заемат по-малко мениджърски позиции: по-малко от 10% от главните изпълнителни директори на големи компании са жени. Жените мениджъри са в особено неблагоприятна позиция по отношение на заплащането: те получават 23% по-малко на час от мъжете мениджъри.

Правозащитници изтъкват, че има  реална дискриминация на работното място ‒ например, когато жените получават по-малко от своите колеги мъже за същия труд или когато са понижавани при завръщане от майчинство.

 

 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във