Банкеръ Weekly

Регулации

Стандартът следва технологиите

Наближава времето на интелигентните сгради.
S 250 98153c86 fc4b 4d07 be51 b553898b6a4b
S 250 a370e796 ea7b 40a4 8960 651df16d4c0f
S 250 af830677 a2ae 4182 a259 0e4d810f14b7

Регулацията на блокчейн, продължаването на програмите за енергийна ефективност, управлението на горите, финансовите механизми за борба с изпирането на пари и условията за Brexit бяха сред основните теми на европейските институции през изминалата седмица. 

Ще има ли регулация на блокчейн? 

Блокчейн технологията е насочена към създаване на споделени и публични записи на цифрови данни. Тя е в основата на биткойна и на другите виртуални валути, но също така е напът да промени и много други сфери. Затова Европейският парламент  настоява да има политика, която да подкрепи развитието й. В тази връзка евродепутатите от Комисията по промишленост одобриха на 16 май доклад на Ева Каили (С&Д, Гърция), който призовава за "прогресивна и отворена към иновациите регулация".

"В резолюцията за блокчейн ние изследваме ефекта от премахването на посредничеството и в други сектори като енергетиката, здравеопазването, образованието, творческите индустрии и публичния сектор“, обясни  Каили.

Това не е първото усилие за развитие на технологията. Европейската комисия откри през февруари Обсерватория и форум за блокчейн и е инвестирала над 80 млн. евро в свързани проекти. Още 300 млн. евро ще бъдат заделени за блокчейн до 2020 година.

Друг важен въпрос е отражението върху хората и защитата на техните лични данни. Според Ева Каили с развитието на блокчейн ще се променят и рисковете. "Не е разумно да регламентираме самата технология, а нейните приложения и секторите, които я въвеждат в своите бизнес модели. На първо място са защитата на потребителите и на инвеститорите“, уточни евродепутатът.

 

Всички сгради санирани

 

Темата за енергийната ефективност набира все по-голяма скорост. На 16 май министрите на енергетиката приеха преразгледаната директива за енергийните характеристики на сградите, с което завърши последният етап от законодателната процедура. Стремежът е подобряване на енергийната ефективност на сградите и насърчаване на тяхното саниране. Една от дългосрочните цели на директивата е декарбонизирането на съществуващия твърде неефективен европейски сграден фонд. Също така се въвежда показател за интелигентност за сградите, опростява се инспекцията на отоплителните и климатичните инсталации, насърчава се електрическата мобилност чрез създаването на рамка за паркоместа за електрически автомобили.

"Повишаването на енергийната ефективност на сградите е един от най- целесъобразните от икономическа гледна точка начини за повишаване на качеството на живота на всички ни. То помага за преминаването към нисковъглеродна икономика, което на свой ред поражда икономически растеж, стимулира инвестициите и води до създаването на работни места“, каза българският министър Теменужка Петкова.

В България през 2017-а са били обновени общо 49 699 жилища в 769 многофамилни сгради.  Към 31 декември са започнати дейности по 98.5% от всички 2022 сгради със сключени договори за целево финансиране. През тази година трябва да бъдат ремонтирани още 712 сгради.

 

Всички заедно срещу прането на пари

 

Европейските институции продължават борбата с прането на пари, придобити чрез престъпна дейност.  На 14 май финансовите министри от общността приеха директива, предвиждаща по-стриктни правила за предотвратяване на тези престъпления и срещу финансирането на тероризма. Документът цели това да се случи, без да се възпрепятства нормалното функциониране на платежните системи. Той е част от план за действие, разработен сред поредицата от терористични атентати на Стария континент през 2016 година.

"Новите правила съответстват на необходимостта от повишаване на сигурността в Европа, като допълнително отнемат средствата, с които разполагат терористите. Те ще ни позволят да разбием престъпните мрежи, без това да накърни основните права и икономическите свободи“, заяви финансовият министър Владислав Горанов.

Промените в директивата включват разширяване на достъпа до информация за действителните собственици на дружествата. Друга цел е справяне с рисковете, свързани с предплатените карти и виртуалните валути, както и засилване на сътрудничеството между звената за финансово разузнаване. Не на последно място се предвижда подобряване на контрола върху транзакциите с участието на високорискови трети държави.

 

По-добро управление на горите

 

Също на 14 май министрите на околната среда от ЕС приеха регламент, с който се въвежда рамка за включването на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването и горското стопанство. В него е заложен обвързващ ангажимент за всяка държава членка и счетоводни правила.

Това ще даде възможност на Европейския съюз да постигне поетата по Парижкото споразумение цел за намаляване на вредните емисии до 2030 г. с поне 40 процента. Очакванията са новите разпоредби да стимулират държавите членки да прилагат благоприятно за климата земеползване, без да се създадат нови ограничения или бюрокрация. Същевременно не се предвиждат никакви задължения за частните земеделски или горски стопани.

Земеползването и горското стопанство включват използването на почвите, дърветата, растенията, биомасата и дървесината и имат уникалната възможност да допринесат за силна политика за климата. Тези сектори не само изпускат парникови емисии, но могат и да поглъща CO2 от атмосферата. Горите в Евросъюза поемат годишно еквивалента на почти 10% от всички емисии парникови газове на Стария континент.

Европейската комисия смята, че е важно да се гарантира всяка държава  членка да поддържа баланс между общите си емисии от тези сектори и нивата на поглъщане на CO₂, генерирани например чрез нови насаждения или чрез подобряване на контрола на националните гори, обработваемите земи и пасища. През октомври 2017-а бе въведена нова възможност за гъвкаво управление на горска земя под формата на механизъм за компенсации в размер до 360 млн. т еквивалент на CO₂ за период от десет0 години. Той съответства на средното годишно поглъщане през периода 2000-2009 година. Стремежът е да се подпомогнат страните, които имат затруднения при поддържането или увеличаването на поглъщането на горите си.

 

Европарламентът има условие за Brexit

 

Европейският парламент ще одобри споразумението за напускане на Великобритания само ако правата на европейските граждани, живеещи в Обединеното кралство, бъдат гарантирани. Това каза главният преговарящ от страна на Европейския парламент и лидер на групата на либералите Ги Верхофстат в интервю за БНТ.

От март досега не е постигнат никакъв напредък в преговорите с Лондон, като според Ги Верхофстат Брюксел още чака позицията на британското правителство.

"В Европарламента все още има много практически въпроси за разрешаване, които засягат живота на европейските граждани във Великобритания - посочи той. - Надявам се в следващите седмици да има напредък в преговорите и затова трябва да имаме ясна позиция от страна на британското правителство за Митническия съюз - ще го има или не.“

Ги Верхофстат заяви също така, че е изпратено "много дълго“ писмо до новия британски министър на вътрешните работни Саджид Джавид с всички забележки на европейските депутати. И изрази надежда, че в следващите дни ще има отговор.

"За парламента това е от ключово значение - за да одобрим окончателната сделка с Великобритания, е задължително правата на европейските граждани да бъдат гарантирани. Същото важи и за правата на британските граждани в Европейския съюз - това също е приоритет за парламента", поясни Ги Верхофстат.

Facebook logo
Бъдете с нас и във