Банкеръ Daily

Свят

Siemens е номер едно по отношение на устойчивостта

„За нас устойчивостта е бизнес императив и неразделна част от стратегията на компанията“, казlа Джудит Вийзе, директор по въпросите на хората и устойчивостта и член на Управителния съвет на Siemens AG. „Това признание потвърждава, че сме на прав път. С новата ни рамкова концепция за устойчивост DEGREE правим още една крачка напред и ускоряваме значително усилията си за постигане на още по-голяма устойчивост.”

Коментарът е по повод новината, че Siemens бе класирана на първо място в своята индустриална група в тазгодишния индекса за устойчивост на Dow Jones (Dow Jones Sustainability Index – DJSI). Siemens заема водещата позиция сред 45-те компании, включени в групата.

Siemens представи DEGREE през юни тази година. Тази нова стратегическа рамка включва насоки за всички бизнеси на Siemens по света – с ясно определени приоритети и измерими амбиции в сферата на екологичните, социални и управленски критерии (ESG). Всяка буква в DEGREE представлява сфера, в която Siemens възнамерява да положи още повече усилия за постигане на напредък. „D“ означава декарбонизация (Decarbonization), „E“ е за етика (Ethics), „G“ е за управление (Governance), „R“ - за ефективност на ресурсите (resource efficiency ), а двойното „E“ в края е за справедливо третиране (Еquity) и пригодност за заетост (Employability) за хората, които работят за компанията.

Индексът за устойчивост DJSI е глобално утвърдена класация за устойчивост, изготвяна ежегодно от инвестиционната компания Standard & Poor’s от името на Dow Jones. Siemens участва в тази класация от 1999 г. насам, когато за първи път беше публикуван DJSI.

В настоящата класация Siemens получи много положителна обща оценка. Компанията също така си осигури топ глобална позиция в областта на социалното и екологично отчитане, иновациите и киберсигурността, както и в опазването на околната среда, свързано с продуктите и индустрията. В допълнение към икономическите критерии, DJSI разглежда и екологични и социални аспекти.

Siemens България („Сименс“ ЕООД) е част от Siemens AG - глобалния технологичен лидер, който  свързва цифровия и физическия свят в полза на клиентите и обществото вече над 170 години. Компанията развива дейност в над 200 страни, предимно в сферата на интелигентната инфраструктура за сгради и разпределени енергийни системи, автоматизацията и цифровизацията на процесите и производствата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във