Банкеръ Weekly

Свят

Сбогом на сметищата

Подобренията при преработката на отпадъци може да донесе ползи за околната среда, климата и човешкото здраве. Това е причината за промяна в политиката на Европейския съюз и преминаване към система, при която стойността на продуктите, материалите и ресурсите остава в икономиката възможно най-дълго.

На 18 април Европарламентът одобри нов законодателен текст, който предвижда до 2025 г. поне 55% от битовите отпадъци (от домакинствата и бизнеса)  да бъдат рециклирани. Този дял ще се покачи до 60% през 2030-а и до 65% през 2035-а.

Що се отнася до опаковките, 65% от тях трябва да бъдат рециклирани до 2025-а, а 70% - до 2030-а. Целите са различни за различните видове опаковъчни материали като хартия и картон, пластмаса, стъкло, метал и дърво.

Според евродепутатите краят на сметищата е дошъл. Новият регламент ограничава дела от битовите отпадъци, който може да бъде депониран в сметища, на 10% до 2035-а. За сравнение, частта от отпадъците в България, която е изхвърлена в сметищата през 2016-а, е 64 процента. Платовете и опасните отпадъци от домакинствата ще се събират разделно до 2025-а. А до 2024 г. биоразградимите отпадъци ще трябва или да бъдат събирани разделно или да се рециклират като компост в домашни условия.

В съответствие с целите на ООН за устойчиво развитие държавите членки на ЕС е необходимо да се стремят към намаляване на хранителните отпадъци с 30% до 2025-а и с 50% до 2030-а.

В началото на март министърът на околната среда Нено Димов обяви, че у нас има над 100 нерегламентирани сметища, но няма ресурс за рекултивация на всичките едновременно.

Facebook logo
Бъдете с нас и във