Банкеръ Daily

Свят

Само нови пазари ще спасят европейските средни предприятия

Преди пандемията малките и средни предприятия произвеждаха над половината от брутния вътрешен продукт на ЕС и предлагаха работа на около 100 милиона души.

Пандемията постави на изпитание възможностите на малкия и среден бизнес да оцелее. Заваляха предложения от институциите как да бъдат спасени малките и средни предприятия, но освен помощ от държавата, друг работещ модел не се появи.

Някои от предложенията на Европейската комисия са свързани с разширяване на достъпа на малките и средните предприятия до пазари извън ЕС и до разрастване на глобалната схема „Еразъм за млади предприемачи“, която позволява на начинаещи предприемачи да почерпят от опита на опитни бизнесмени от страни извън общността.

Малките и средните предприятия са в основата на европейската икономика: те наброяват около 24 милиона и съставляват 99% от всички компании в блока. Преди пандемията тези предприятия произвеждаха над половината от брутния вътрешен продукт на ЕС и предлагаха работа на около 100 милиона души.

В доклад от декември 2020 г. евродепутатите направиха препоръки за подкрепа на малките и средните предприятия за справяне с кризата и с предизвикателствата, наложени от дигитализацията и зеления преход. В доклада се настоява за актуализиране на стратегията на ЕС за малките и средните предприятия. Комисията публикува документа на 10 март 2020 г., един ден преди Световната здравна организация да определи COVID-19 за пандемия.

Депутатите призовават за обвързване на действията за подкрепа на малкия бизнес с промишлената стратегия на ЕС, стратегията за данните и Зеления пакт, за да получат малките и средните предприятия помощ за прехода към екологосъобразна и цифрова Европа.

Малкият бизнес има ключово значение за конкурентоспособността и просперитета на Европа, промишлените екосистеми, икономическия и технологичния суверенитет и устойчивостта на външни шокове.

Туризмът, ресторантите, културата, транспортът, търговските изложения и други сектори, които са съставени предимно от малки и средни предприятия, бяха силно засегнати от кризата с COVID-19.

По-малко бюрократични изисквания

Административната и регулаторната тежест върху малките и средните предприятия им пречи да просперират, заявяват депутатите и призовават за конкретни и обвързващи цели за подобряване и опростяване на изискванията към тях.

Изследване от 2019 г. на Асоциацията на европейските търговски камари Eurochambres показва, че 78% от малките и средните предприятия считат административните процедури за сериозно предизвикателство.

Сложните изисквания ограничават достъпа до финансиране и ликвидност, особено за най-малките предприятия. Депутатите подчертават трудностите на малките фирми да получат средства от Европейската инвестиционна банка. Парламентът препоръчва също така временно облекчаване на правилата за държавната помощ в ЕС.

Акцент върху иновациите и достъпа до пазари

Малките и средните предприятия са източник на нови идеи, но те трябва да бъдат насърчавани в тази насока. Само 17% от малките и средните предприятия са интегрирали цифрови технологии в бизнеса си. Парламентът призовава за инициативи за подкрепа за развитието на цифрови бизнес модели.

Депутатите отстояват нуждата от инвестиции в икономиката на данните, изкуствения интелект, свързването на уреди с Интернет (Интернет на нещата) и квантовите компютри и смятат, че в тези нови области трябва да се отчита ролята на малките и средните предприятия.

Към момента около 600 000 малки и средни предприятия изнасят стоки извън ЕС. Предприятията, които искат да излязат на световния пазар и да подобрят конкурентоспособността си, трябва да могат да разчитат на подкрепа на местно и международно ниво, посочва Парламентът.

Facebook logo
Бъдете с нас и във