Банкеръ Daily

Свят

С Договора от Маастрихт ЕИО се преименува на Европейска общност

Град Маастрихт е разположен на двата бряга на река Маас, недалеч от мястото, където се събират границите на Нидерландия, Германия и Белгия, само на 3 км от белгийската граница.

На днешния ден през 1992 г. е подписан Договорът от Маастрихт, който води до създаване на Европейския съюз.

Договорът от Маастрихт, или Маастрихският договор (официално Договор за Европейски съюз) е подписан на 7 февруари през 1992 г. в град Маастрихт, Нидерландия, между членовете на Европейската икономическа общност

Европейската икономическа общност (ЕИОEuropean Economic Community) е международна организация, създадена след Договора от Рим от 1957 година. Нейната цел е да доведе до икономическа интеграция, включително до общ пазар между шестте основополагащи страни членки: Белгия, Франция, Италия, Люксембург, Нидерландия и Западна Германия. Организацията е известна също като Common Market в англоговорящия свят, а понякога и като European Community (на български: Европейска общност), дори още преди да е официално преименувана като такава през 1993 година. След влизането в сила на Договора от Маастрихт през 1993 г. Европейската икономическа общност се преименува на Европейска общност (ЕО), за да покаже, че организацията обхваща по-широк кръг от политики, основаващи се на принципа на наднационалността.

Договорът от Маастрихт влиза в сила на 1 ноември 1993 г. по време на Жак Делор, който ръководи тогава Европейската комисия. Това пък доведе до създаването на Европейския съюз и бе резултат от отделни дискусии относно икономическия и политическия съюз. Променен е с влезлия в сила на 1 май 1999 г. Договор от Амстердам.

По своята същност Европейският съюз представлява обща рамка за развитието на интеграция между държавите, членуващи в него. Тя включва две основни направления. Първото е общ (единен) пазар, ръководен от съществуващите и по-рано общности - Европейска общност за въглища и стомана (ЕОВС), Европейска общност за атомна енергия (ЕВРАТОМ) и Европейската икономическа общност (ЕИО). Второто направление въвежда общата външна политика и политика на сигурност и Сътрудничеството в областта на правосъдието и вътрешния ред.

С Договора от Маастрихт се регламентира дейността на органите на ЕС - Европейски парламент, Съвет на Европейския съюз, Европейска комисия, Съд на Европейските общности, Сметна палата на Европейския съюз и други. Документът определя минималните компетенции на Съюза в областта на културата, здрвеопазването, защитата на потребителя, трансевропейски мрежи, индустриалната политика и други.

Решено е и да се създаде Европейски валутен съюз с обща парична единица, по-късно наречена евро.

С Договора от Маастрихт Европейската икономическа общност се преименува в Европейска общност (ЕО), а година по-късно става Европейски съюз (ЕС).

С влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. Европейският съюз стана правоприемник на Европейската общност. Този договор бележи нов етап в процеса на развитие на европейската интеграция.

Facebook logo
Бъдете с нас и във