Банкеръ Daily

Свят

Робърт Тапан Морис създава първия компютърен червей

На днешния ден през 1988 г. в Интернет се появява първият компютърен червей, създаден от Робърт Тапан Морис.

Компютърният червей (computer worm) е самовъзпроизвеждаща се компютърна програма. Той използва компютърната мрежа, за да разпраща свои копия до крайните устройства (компютърните терминали в мрежата).

За разлика от компютърния вирус /който се размножава прикрито, като се вмъква в друга програма или документ/, компютърният червей не се нуждае от прикачване към вече съществуваща програма. Червеите почти винаги причиняват вреда на мрежата, тъй като консумират от нейната пропускателна способност, докато вирусите почти винаги повреждат или променят файловете на заразения компютър.

Защита

Червеите се разпространяват, като използват пролуки в операционните системи. Всички търговци периодично предоставят актуализации, които ако бъдат инсталирани, спират разпространението на повечето червеи.

Потребителите трябва да бъдат внимателни, когато получават електронни писма от непознати и неизвестни податели и не трябва да отварят прикачените файлове в тях или да посещават уебсайтовете, към които сочат писмата.

Въпреки това, с увеличаването на количеството и качеството на фишинг атаките остава възможността крайният потребител да задейства зловреден код.

Антивирусния и антишпионският софтуер помагат за елиминирането на заплахата, но трябва да бъдат актуализирани често, поне на няколко дни. Препоръчителна е също употребата и на защитна цена. Защитната стена (на английски: firewall), срещано и като файъруол, в компютърните мрежи е специализиран хардуер или софтуер, който проверява мрежовия трафик, преминаващ през него и разрешава или забранява достъпа по определени правила.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във