Банкеръ Daily

Свят

Резолюция на ЕП настоява за приемане на Истанбулската конвенция

Приемането на законодателство на ЕС за увеличаване на прозрачността на заплащането би спомогнало за преодоляване на разликата между половете.

В резолюция, приета в четвъртък, евродепутатите направиха оценка на напредъка, постигнат в правата на жените през последните 25 години, и многото предизвикателства, които предстоят.

Повече от двадесет и пет години след приемането на Пекинската декларация и платформа за действие, членовете на Европейския парламент съжаляват, че въпреки че е постигнат известен напредък, нито една държава-членка на ЕС не е постигнала напълно целите, заложени в текста. 

В резолюцията, приета с 505 гласа „за“, 109 „против“ и 76 „въздържали се“, членовете на ЕП също изразяват дълбока загриженост за развитието на пандемията, която изостря съществуващото неравенство между половете, заплашва да обърне напредъка, постигнат до момента, и може да тласне 47 милиона повече жени и момичета под прага на бедността в световен мащаб.

За да се справят с насилието над жени, членовете на евродепутатите отново призовават да ратифицират Истанбулската конвенция и настояват Комисията да излезе с директива за предотвратяване и борба с всички форми на насилие, основано на пола. Увеличението на домашното насилие по време на пандемията от COVID-19 трябва спешно да бъде преодоляно, добавят те, като предоставят услуги за защита на жертвите, като линии за помощ, безопасно настаняване и здравни услуги.

Необходими са и специфични мерки за изкореняване на кибер насилието, включително онлайн тормоз, кибертормоз и реч на омразата, които  засягат жените и момичетата.

Парламентът отново призовава държавите-членки да отблокират Директивата за жените в бордовете на компаниите. Приемането на законодателство на ЕС за увеличаване на прозрачността на заплащането би спомогнало за преодоляване на разликата между половете, подчертават евродепутатите, които съжаляват, че предложението на Комисията по този въпрос все още не е представено.

Евродепутатите са особено притеснени от някои регресивни тенденции по отношение на достъпа до здравни услуги в някои страни от ЕС. Те по-специално осъждат неотдавнашната фактическа забрана на абортите в Полша.

Те подчертават, че достъпът до семейно планиране, услуги за майчино здраве и услуги за безопасен и законен аборт са ключови елементи, които гарантират правата на жените и спасяват животи. И накрая, членовете на ЕП призовават за всеобщо зачитане и достъп до услуги за сексуално и репродуктивно здраве и права, както е договорено в Пекинската декларация.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във