Банкеръ Daily

Свят

Рекордни инвестиции в индустриални и логистични площи

Пандемията оказа значително въздействие върху цялостната инвестиционна дейност в сектора на индустриалните и логистични площи в региона на Централна и Източна Европа през 2020 г., като общият обем е с 24% по-нисък от този през 2019-а. Международните инвеститори бяха възпрепятствани да пътуват и физически да проучват имоти.

Това обаче не се оказа пречка пред доминиращия интерес от страна на купувачите от региона на АПАК (Азиатско-тихоокеанският регион), насочен към индустриални и логистични активи. Миналата година е рекордна за достигнатите стойности в областта на индустриалните и логистични площи, с около 3.3 млрд. евро сключени сделки или 32% дял от общите годишни обеми.

Брутното търсене на индустриални и логистични площи през 2020 г. е достигнало около 9 млн. кв. м, което представлява среден ръст от почти 25% на годишна база. Това показва публикуваният от Colliers доклад "The CEE Industrial Scene 2020-2021". Най-голяма активност има при компаниите от 3PL сектора (доставчици на комбинация от логистични услуги), следвани от секторите на търговията на дребно и електронната търговия.

Според Кевин Търпин, регионален директор "Проучвания" | ЦИЕ, по-голямата част от инвеститорите, които търсят инвестиционен продукт в областта на индустриалните площи и логистиката, също предпочитат да придобиват портфейли, платформи или възможности за разрастване. Обемът от 3.3 млрд. евро през миналата година се състои от

приблизително 45 сделки,

което прави над 70 млн. евро среден размер на сделка. Сред тези трансакции са някои много забележителни портфейлни сделки, най-голямата от които е придобиването от GLP на активите на Goodman в ЦИЕ за около 1 млрд. евро.

Капиталът от региона на АПАК, по-специално от Сингапур, Китай и Южна Корея, си е осигурил доминиращ дял от 52% при изтъргуваните обеми на индустриални и логистични площи. След него се нареждат капиталите от региона на Европа, Близкия изток и Африка (ЕМЕА) и САЩ, съответно с  по 16 и 14 процента.

Свободни площи

Наличността на свободни площи в региона на ЦИЕ е средно около 5.9 на сто.  Някои предприемачи са готови да строят спекулативно, докато други са подложени на по-малък натиск и предпочитат да се насочат към "строителство по поръчка". Свободните площи в рамките на страните са много ограничени на някои места, особено в най-търсените локации, така че в идеалния случай потенциалните наематели, които искат да навлязат в региона или да се разширят, трябва да започнат процеса на търсене по-рано, за да избегнат евентуални  забавяния на плановете си.  

Търсене

Поглеждайки към брутното търсене на индустриални и логистични площи през 2020 г., се отчита много висока активност, като в региона са регистрирани около 9 млн. кв. м, което представлява среден ръст от почти 25% на годишна база. В съответствие с тенденциите от 2019 г., пазарите в Букурещ и Братислава привличат по-голямата част от търсенето на своите пазари, съответно със 70% и 73 на сто. От друга страна, на чешкия и полския пазар се наблюдават по-високи нива на активност в техните регионални градове.

 Сектори

През 2020 г. най-голяма активност има при компаниите от 3PL сектора (около 28%), следвани от сектора на търговията на дребно (17%) и електронната търговия (12%). Според данните, секторите 3PL и търговията на дребно имат доста сходни дялове в сравнение с 2019 г., а електронната търговия е с 200% ръст на годишна база, което се обяснява с прехвърлянето на много дейности в Интернет, а и нарастването на ползвателите на този канал за услуги. По време на пандемията има повече запитвания за краткосрочни наеми, които да отговорят на допълнителното търсене на компаниите. Въпреки това стандартната срочност на наемите в региона варира между 3 и 5 години за логистиката и над 5 години за производството.

Наемни нива

Наемите остават до голяма степен стабилни в целия регион, като на някои пазари се наблюдава увеличение в най-търсените локации. Основните наеми в региона варират от 2.9 евро на кв. м на месец в Полша до над 5 евро на кв. м на месец в България. Равнището на постижимия наем зависи от това кой е наемателят и какви условия са договорени в договора за наем. Разходите за строителство също играят своята роля, тъй като през последните няколко години те се увеличават.

Нива на възвръщаемост

По отношение на доходността от първокласни индустриални и логистични площи,  някои пазари отчитат стабилност,  докато на други се наблюдава свиване. Може да се очаква спад, особено като се има предвид, че този вид продукт е много търсен и по-голямата част от него остава кагегорично в ръцете на дългосрочни инвеститори.

През 2021 г. ще бъдат приключени още няколко портфейлни сделки, така че е възможно да станем свидетели на доходност от индустриални и логистични площи дори по-ниска в сравнение с доходността от първокласни търговски центрове. Когато се сравняват с други инвестиционни инструменти, като например 10-годишни еврооблигации и дългосрочни лихвени проценти в еврозоната, недвижимите имоти в ЦИЕ все още поддържат значителна преднина и дават убедителна обосновка за инвестиции.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във