Банкеръ Daily

Свят

Разширява се икономическото неравенство във Финландия

Икономическото неравенство между най-заможните и най-бедните домакинства във Финландия се задълбочава, сочи доклад на статистическата служба на страната. В публикация на 8 юни агенцията разкрива, че чистото състояние на средностатистическото финландско семейство е било 104 хил. евро през 2019-а, но 25% от домакинствата са имали нетно богатство от над 257 900 евро, докато друга една четвърт са притежавали под 9400 евро.

Чистото лично състояние визира нетната икономическа позиция на домакинството или стойността на активите минус задълженията. Семейните активи включват пера като банкови сметки, пенсионни фондове, инвестиции, имоти или превозни средства.

Най-заможни са домакинствата на лицата между 65 и 74-годишна възраст със средно нетно състояние в размер на  приблизително 214,800 евро - над двойно повече от средната стойност за страната. От отчета на финландските статистици става ясно, че богатството е било съсредоточено в най-заможните 10% от населението на Финландия, които са  притежавали почти половината от всичките нетни активи през 2019-а. 

Делът на най-богатите 10% финландци от общото нетно лично състояние нараства постепенно и неотклонно - от 36.6% през 1988-а до 43.9% през 2009-а и 49.6% през 2019-а, сочат статистическите данни. От обратната страна на скалата: 50% от финландските домакинства притежават около 5.4% от нетното богатство срещу 10.2% през 1988-а.

Финланските статистици констатират, че най-често срещаният тип активи са били банковите депозити: 98% от финландците са притежавали такива сметки. На второ място се подреждат колите или други транспортни средства, каквите имат 72% от домакинствата. Следват жилищата (65%) и акциите на регистрираните на борсата фирми и инвестициите във фондове (43 процента). 

Собствените домове са били най-значимият актив от гледна точка на стойността с почти 50% от общия размер на личното състояние. На второ място са класирани други недвижими имоти като ваканционни къщи и вили с над 10% участие в общите активи.

Разширяването на икономическото неравенство се дължи отчасти на разликите в жилищните оценки на територията на Финландия. Например, в Хелзинки и околностите на столицата жилищните цени са скочили повече от  който и да бил друг район на страната. Ръстът на борсовите котировки на акциите също е помогнал за обогатяването на най-заможните домакинства. 

Статистическите данни показват още, че три от всеки пет финландски семейства живеят на кредит, като задълженията на 16% от тях са надхвърляли тройно общия им доход през 2019-а. Всяко четвърто домакинство със заеми пък е трябвало да връща суми, които са били със 75% по-високи от стойността на активите им.

Като цяло финландците са по-бедни от скандинавските си съседи и от гражданите на повечето страни от Европейския съюз. Размерът на активите им е около 160% от БВП, а на пасивите - 80 процента. Средно за ЕС активите са 230% от БВП, а пасивите - 70 процента. Най-богати са датчаните с лични активи от 350% от БВП и пасиви от 110% от БВП.

Facebook logo
Бъдете с нас и във