Банкеръ Daily

Световноизвестни българи

Проф. Георги Лозанов и сугестологията: Надежда за нова култура на общуване

Лозанов създава и ръководи от 1985 до 1994 г. и Научен център (факултет) по сугестология и развитие на личността към Софийския университет.

Днес можем да си спомним за проф. д-р Георги Лозанов, д.м.н. - българският учен, психиатър, психотерапевт, невролог, психолог и педагог, създател на сугестологията, сугестопедията и интегралната психотерапия, известен и като изследовател на Ванга. Той е роден през 1926 г. в София.

Сугестологията е концепция за внушението, а д-р Лозанов я определя като наука за внушението и за разкриване всестранни резерви на личността. Тя изучава сугестията (внушението) и десугестията (девнушението - освобождаване от внушения), намерила е приложение предимно в педагогиката (сугестопедия, десугестопедия, резервопедия) и в психотерапията (клинична сугестия, интегрална психотерапия).

В своята монография "Сугестология" (1971 г.) Лозанов пише: "Ние смятаме, че вече е време да се оформи такава една наука, тъй като е натрупан достатъчно експериментален материал и са изкристализирали необходимите предпоставки за изграждане обща теория на внушението. Особено нараснаха основанията ни за такова разбиране след създаването на сугестопедията като направление в педагогиката и същевременно като експериментален метод на сугестологията."

Сугестологията има за обект на своето изследване човешката личност в нейното богато разнообразие и взаимовръзки със средата. Тя обръща внимание предимно на онези форми на отражение (психически реакции), които минават незабелязано, недостатъчно осъзнато или напълно неосъзнато за личността.

Лозанов има разностранна подготовка. Той завършва медицина в Медицинския университет в София и веднага след това три години специализира психиатрия и неврология, като се насочва главно към психотерапията. Подготвя дисертация в БАН и получава специализация по физиология на мозъка. Едновременно с това следва в Софийския университет второ висше образование по педагогика и психология. Междувременно завършва първите си експерименти по сугестопедия и в тази област защитава дисертация за доктор на науките през 1972 година.

По време на специализацията си и след това, общо пет години (1952-1957 г.) работи в най-големите психиатрични болници в страната, след това в София. Едновременно с тези дейности, извън работното си време провежда експериментална работа в БАН върху функциите на мозъка.

В своята лекарска практика Лозанов достига до изводи, които подкрепят хипотезите за съществуване на значителни по обем и качество резерви на мозъка (неоползотворени функции, които не познаваме) и за възможността да се създадат учебни, лечебни, възпитателни и изобщо комуникативни методи за оползотворяването им.

Лозанов създава и ръководи между 1966 и 1985 г. Държавен научноизследователски институт по сугестология, който достига 100 служители щатен персонал и който успява да създаде най-модерната за времето си електрофизиологична лаборатория. Институтът придобива особена популярност във връзка с проведените в него изследвания на Ванга. Лозанов създава и ръководи от 1985 до 1994 г. и Научен център (факултет) по сугестология и развитие на личността към Софийския университет. Създава и ръководи шест години в Австрия Научен институт за изследване на ученето. В периода 1966-1979 г. д-р Лозанов посещава различни страни по света, негови и в сътрудничество с д-р Е. Гатева трудове са издадени на няколко езика: английски, италиански, немски, шведски. Американска телевизия заснема интервю, в което той обяснява методиката на сугестопедията.

Сугестопедията се използва в много страни по света (макар и не толкова успешно навсякъде): Канада, САЩ, Русия, Германия, Унгария, Уелс (Великобритания), Франция, Швейцария, Дания, Австрия, Швеция, Норвегия, Япония, Австралия, Нова Зеландия и други.

Във връзка с изследванията си Лозанов има проблеми с властта в България. През 1979 г. той е поставен под домашен арест за десет години (до промените през 1989 г.). През този период са прекратени лекциите му в университета и по телевизията, забранено му е да пътува, да води кореспонденция, да публикува, да говори по телефона с чужбина и т.н. Разрешено му е само да се движи между дома и института.

През 2009 г. Софийският университет издава последната книга на проф. Георги Лозанов, която завършва с думите: "С помощта на моите прекрасни и благородни приятели от целия свят, аз направих, каквото можах. Надявам се, че бъдещите поколения ще последват нашите стъпки. Това е перспектива за една нова култура." Книгата е издадена само на английски език в годината, предхождаща Международната научна конференция по сугестопедия, проведена през 2010 г. в Сливен, която е последната с участието на проф. Лозанов.

Проф. Георги Лозанов умира на имения си ден, на 6 май 2012 г., в град Сливен.

От 2015 г. в България ежегодно се провеждат научни конференции по сугестопедия. През 2016 г., по случай 90-годишнината от рождението на проф. Лозанов, Софийският университет е домакин на международна научна конференция по сугестопедия. Темата на конференцията е: "Безкрайните човешки възможности. Надежда за нова култура на общуване".

Facebook logo
Бъдете с нас и във