Банкеръ Daily

Свят

Приоритетните проекти на ЕС ще са обвързани с целите на климата

Европейската комисия трябва да актуализира насоките си за определянето на приоритетни енергийни проекти, така че да съответстват на политика й в областта на климата, настоява Парламентът.

Преразгледаните насоки за TEN-E (трансевропейската енергийна мрежа), които ще бъдат представени от Европейската комисия по-късно тази година, трябва да бъдат в съответствие с целите на ЕС в областта на енергетиката и климата за 2030 г., с дългосрочния ангажимент на Съюза за декарбонизация и принципа за поставяне на енергийната ефективност на първо място, казаха евродепутатите в резолюция, приета днес с 548 гласа „за“, 100 гласа „против“ и 40 „въздържал“.

За да се гарантира, че проектите, включени в следващия списък на проекти от общ интерес (ПОИ), са в съответствие с ангажиментите на ЕС в областта на климата, членовете на ЕП призовават Европейската комисия също така да предложи преходни насоки в това отношение преди края на 2020 г. За да бъде предоставен статут на ПОИ, проектите трябва да допринасят за поддържане на енергийното предлагане на достъпни цени, в съответствие с петте принципа на Енергийния съюз.

Регламентът за TEN-E беше създаден през 2013 г., преди да бъде прието Парижкото споразумение, и оттогава настъпиха значителни промени в областта на енергийната политика в Съюза, припомнят евродепутатите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във