Банкеръ Daily

Свят

Приемането на Истанбулската конвенция е жизненоважно, настоя ЕП

ЕП настоява Европейската комисия да разработи общоевропейски протокол относно насилието над жени по време на криза, който да включва услуги за защита на жертвите.

Евродепутатите обсъдиха въздействието на пандемията от COVID-19 върху жените и предложиха мерки за защита на правата им и насърчаване на равенството между половете по време и след кризата.

В четвъртък те приеха доклад, приет с 485 гласа „за“, 86 „против“ и 108 „въздържал се“ в четвъртък, в който подчертаха необходимостта от чувствителен по въпросите на половете отговор по всички аспекти на кризата с COVID-19, с цел насърчаване на равенството между половете и защита на правата на жените по време на пандемията и след нея. Евродепутатите признават, че обществените реакции не са били достатъчни за справяне с насилието над жени по време на пандемията. Те настояват държавите членки да създадат безопасни и гъвкави системи за предупреждение при извънредни ситуации и да предложат нови услуги за подпомагане на жените за директна връзка с полицията по телефон, имейл и текстово съобщение.

В документа ЕП настоява Европейската комисия да разработи общоевропейски протокол относно насилието над жени по време на криза, който да включва услуги за защита на жертвите. Те отново призоваха всички държави членки да ратифицират Истанбулската конвенция и настояха Съветът на ЕС да добави насилието срещу жени в списъка на престъпленията в ЕС. Евродепутатите поискаха от Европейската комисия да направи предложение за директива за справяне с всички форми на насилие, основано на пола.

Тъй като настоящата икономическа криза оказва влияние върху жените по непропорционален начин и ще доведе до още по-голямо неравенство между мъжете и жените, евродепутатите призовават страните от ЕС да включат в своите национални планове за възстановяване и устойчивост отделна глава с целенасочени действия за подобряване на равенството между половете.

Членовете на ЕП допълват, че работата от вкъщи не е заместител на услугите за грижи за деца и че достъпът до тези услуги е от съществено значение. Страните от ЕС трябва да насърчават мъжете, например чрез стимулиращи мерки, да приемат гъвкави схеми на работа, тъй като понастоящем несъразмерно голям брой жени се възползват от такива договорености. Държавите членки също така трябва незабавно да транспонират и приложат директивата относно равновесието между професионалния и личния живот.

Също така евродепутатите призовават Комисията да оказва подкрепа на жените предприемачи, включително чрез предоставяне на възможности за предприемачество за майки или самотни родители и да подобри достъпа до заеми, дялово финансиране и микрофинансиране чрез програми и фондове на ЕС.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във