Банкеръ Daily

Свят

Преди 67 г. поставят началото на Евросъюза

На 23 юли през 1952 г. е създадена Европейската общност за въглища и стомана (съкратено ЕОВС). Организацията е създадена с договор в Париж през 1951 г. от Франция, Западна Германия, Италия, Белгия, Люксембург и Холандия с цел да се обединят въглищните и стоманени ресурси на нейните държави членки. Тя е първата по рода си, в която присъства наднационална институция, и поради това се счита за първата стъпка в европейската интеграция.

ЕОВС е предложена на 9 май 1950 г. от френския външен министър Робер Шуман, но идеята за интеграционния подход принадлежи на Жан Моне, френски предприемач и държавник, считан за един от бащите на Европейските общности.

Договорът за Европейската общност за въглища и стомана влиза в сила на 23 юли 1952 г. и е за срок от 50 години.

През 2002 г. изтича давността на договора и след като не е подновен, всички активи на ЕОВС са се влели в Европейската общност.

Европейската икономическа общност (ЕИО; European Economic Community EEC), е международна организация, създадена след Договора от Рим от 1957 година.

Нейната цел е да доведе до икономическа интеграция, включително до общ пазар между шестте основополагащи страни членки: Белгия, Франция, Италия, Люксембург, Нидерландия и Западна Германия. Организацията е известна също като Common Market в англоговорящия свят, а понякога и като European Community (Европейска общност), дори още преди да е официално преименувана като такава през 1993-а.

След влизането в сила на Договора от Маастрихт през 1993 г. Европейската икономическа общност се преименува на Европейска общност (ЕО), за да покаже, че организацията обхваща по-широк кръг от политики, основаващи се на принципа на наднационалността. Също така, Европейската общност става първият от 3-те стълба на Европейския съюз, които договорът постановява.

По време на съществуването си ЕОВС успява да създаде общ пазар, но не успява да предотврати западането на въглищната и стоманената индустрия. Въпреки това, общността поставя основите на Европейския съюз.

Европейската общност за въглища и стомана престава да съществува от 2002 г. с изтичане на договора, в който е заложен срок от 50 години. Не всички дейности обаче са прекратени. Фондът за изследвания на въглища и стомана продължава своето съществуване, тъй като средствата за него са дошли от индустрията и не могат да бъдат върнати на членуващите държави.

Фондът се издържа от инвестирания капитал в размер на 1.6 милиарда евро, които са дадени от европейските компании от въглищната и стоманената индустрии за обучение, изследвания и реструктуриране. Инвестицията осигурява средства от около 55-60 милиона евро на година. Средствата се разпределят от дирекция G (Индустриални технологии) на главна дирекция Проучвания (Research), част от Европейската комисия. Разпределянето на средствата се ръководи от Комитет за въглища и стомана (COSCO), чиито членове са националните представители. По решение на съвета, годишните средства се разпределят по 27.2% за изследвания на въглища и 72.8% за изследвания на стомана.

Facebook logo
Бъдете с нас и във