Банкеръ Daily

Свят

Преди 62 г. се открива първото заседание на Европейския парламент

На 19 март 1958 г. в Страсбург се провежда първото заседание на Европейската парламентарна асамблея. Тя включва 142 членове, които са излъчени от националните парламенти на страните членки, и в нея се говори на четири езика.

Днес, повече от петдесет години по-късно, в Европейския парламент заседават 751 членове, а официалните езици са 24. Институцията разполага с изключително важни законодателни, бюджетни и контролни правомощия.

Всичко започва с Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС). Подписан от шест държави, той влиза в сила на 25 юли 1952 година. С него се полагат основите на Общността и се създават следните институции: Върховен орган, Обща асамблея, Съвет на министрите, Съд и Консултативен комитет. 

След влизането в сила на Договорите от Рим през 1958 г. и създаването на Европейската икономическа общност (ЕИО) и Европейската общност за атомна енергия (Евратом) е решено Общата асамблея да бъде наистина обща и за трите Общности. По същото време тя се преименува на "Европейска парламентарна асамблея", а от 30 март 1962 г. - на "Европейски парламент" (наименование, което се вписва официално в Единния европейски акт от 1986 г.).

Страсбург (на френски: Strasbourg; на немски: Straßburg) е град в Източна Франция. Той е седалище на няколко европейски институции, между които са: Съветът на Европа, Еврокорпусът, както и Европейския парламент и Европейския омбудсман на Европейския съюз.

Сред забележителностите на града е Елзаският музей на популярното изкуство и традиции. В него са представени сцени от традиционния живот в историческата област Елзас през XVIII и XIX век: костюми, домашен бит, мебели, керамика, играчки, изображения, занаяти, традиционна възстановка на ателиета на занаятчии.

Facebook logo
Бъдете с нас и във