Банкеръ Daily

Свят

Преди 104 г. е създаден Военноисторическият музей в София

На днешния ден през 1916 г. е учреден Военноисторическия музей в София.

С Указ №39 от 1 август 1914 г. на цар Фердинанд при Щаба на армията се създава Военно-историческа комисия. В състава ѝ влизат музей, архив и библиотека. Със заповед №391 от 4 юли 1916 г. на главнокомандващия действащата армия, "...за да се съхранят за вечни времена всички предмети, свързани със събитията, които бележат най-важните страници на нашата военна история...", започва действителното комплектуване на колекциите на музея.

Военният музей е третата общонационална музейна структура след разделянето през 1906 г. на първия български Народен музей на два музея – Архелогически и Етнографски. Той обединява създадените след 1879 г. военно-исторически къщи-музеи.

Военноисторическият музей в София преживява и едно закриване. това става със заповед № 107 от 1 ноември 1918 г. на началника на Щаба на Действащата армия. От 1 януари 1919 г. музеят е закрит поради общата демобилизация на армията.

В края на 1920 г. отново се създава Военноисторическата комисия, в чието подчинение е Военноисторическия музей. Със заповед № 135 от 8 август 1930 г. на министъра на войната, във войската се учредява "Военно-музейна служба". По силата на същата заповед, такива служби се създават към всяка отделна войскова част, управление и учреждение, при морската и речната полицейски служби и Дирекцията на въздухоплаването. През 1931 г. тези служби се обединяват и се формира Отделение "Военни музеи, паметници и гробове". Неговата дейност започва от 1932 година.

Първата експозиция на Главния военен музей е открита едва на 12 май 1937 г. на ул. "Москавска" №15, в сграда, дарена му от Софийското офицерско събрание.

През 1949 г. музеят е преименуван в Централен музей на народната армия. А през 1950-1951 г. музеят е преместен на бул. "Ген. Скоболев" №23 на значително по-голяма площ, като през следващата година е открита нова експозиция.

Съгласно заповед № 39 от 17 юни 1954 г. на министъра на народната отбрана целият щат на музея преминава в подчинение на Главно политическо управление. Началникът на музея започва да издава самостоятелни заповеди от 3 юли 1954 година. Две години по-късно в музея започва работа реставрационно ателие. След спогодба между правителствата на България и Унгария през 1967 г. колективът на военния музей създава единствения в чужбина Музей на Първа българска армия.

През 1968 г. с постановление на Министерския съвет № 44 музея получава статут на национална институция и променя името си на Национален военно-исторически музей. Негови филиали стават Военноморският музей и Парк-музей на бойната дружба "Владислав Варненчик" в град Варна.

От 1971 г. започва да издава научно списание "Известия на Националния военно-исторически музей". От април 2001 г. следва ново преместване и НВИМ се настанява на ул. "Черковна" №92, символично завръщайки се към началото си през 1916 г., когато при създаването си е бил разположен в няколко стаи на Военното на Н.В. училище.

НВИМ издирва, съхранява, обработва научно и популяризира културни ценности, свързани с националната и европейската военна история. Музеят развива своята дейност на територията на цялата страна. За своето вековно присъствие в културно-историческото пространство в неговите фондове са съхранени и проучени повече от 1 млн. музейни експоната – свидетели на българската и европейската военна история.

Днес музеят разполага със застроена експозиционна площ от 5 хил. кв. метра. Библиотеката и компютърният център осигуряват достъп до специализирана литература и електронен достъп до колекциите на музея.

Външната експозиционна площ е 40 дка, с покрита част от 500 m². Фондохранилищата на музея заемат площ от 4.2 дка. Извън експозиционната си площ музеят има зали за временни изложби, брифинг зали, две мобилни конферентни зали, книжарница, кафенета.

Музеят има четири изнесени експозиции:


  • Военен мавзолей-костница с църквата "Свети Георги" – София,

  • Парк-музей на бойната дружба "Владислав Варненчик" - Варна,

  • Военноморскияят музей във Варна,

  • Музеят на авиацията в Крумово.

През годините музеят има няколко наименования:


  • Отделение "Военни музеи, паметници и гробове" (1931 – 1934 г.),

  • Главен военен музей (1934 – 1951 г.),

  • Централен музей на Народната войска (1951 – 1953 г.),

  • Централен музей на Народната армия (1953 – октомври 1968 г.),

  • Национален военноисторически музей (от 3 октомври 1968 г.).

Facebook logo
Бъдете с нас и във