Банкеръ Daily

Свят

Повишават сигурността на доставките на суровини в Европа

Днес Европейската комисията представя план за действие по отношение на суровините от критично значение, списъка на суровините от критично значение за 2020 г. и прогнозно проучване на развитието на суровините от критично значение за стратегическите технологии и сектори до 2030 г. и съответно 2050 г.

В плана за действие се разглеждат настоящите и бъдещите предизвикателства и се предлагат действия за намаляване на зависимостта на Европа от трети държави, за диверсификация на доставките както от първични, така и от вторични източници и за подобряване на ефективността и кръговостта на ресурсите, като същевременно се насърчава отговорното им набавяне по целия свят. 

Списъкът на суровините от критично значение беше актуализиран, за да отрази променените икономически фактори и предизвикателствата пред доставките според промишленото им приложение. Той съдържа 30 вида суровини. За първи път към него бе добавен литий, който е особено важен за електромобилността.

"Сигурните и устойчиви доставки на суровини са предпоставка за стабилността на икономиката. Европа например ще се нуждае — само за акумулаторни батерии за електрически автомобили и за съхранение на енергия, от 18 пъти повече литий до 2030 г. и 60 пъти повече до 2050 г. Нашите прогнози показват, че не може да заменим настоящата зависимост от изкопаеми горива със зависимост от суровини от критично значение. Този проблем бе изострен от сътресенията, предизвикани от коронавируса, в нашите стратегически вериги за създаване на стойност. Ето защо ще изградим силен алианс за съвместен преход от висока степен на зависимост към диверсифицирано, устойчиво и социално отговорно снабдяване, кръговост и иновации", заяви Марош Шефчович, заместник-председател, отговарящ за междуинституционалните отношения и перспективи. 

Еврокомисарят за индустрията Тиери Брьотон коментира пред Financial Times, че „пандемията разкрива зависимостите на Европа за някои продукти, важни материали и вериги на стойност.“ Според него чрез диверсификация на доставките от трети държави и чрез изграждане на собствен капацитет на ЕС за добиване, преработка, рециклиране, афинаж и разделяне на редкоземните елементи може да се повиши стабилонстта и устойчивостта.

Гарантирането на сигурността на доставките на суровини за промишлеността на ЕС е дългогодишен проблем. Търсят се начини за справянето с него от 70-те години на миналия век до стартирането на инициативата за суровините през 2008 г. С тази инициатива бе определена стратегия за намаляване на зависимостите от неенергийни суровини за промишлените вериги за създаване на стойност и общественото благосъстояние чрез диверсификация на източниците на основни суровини от трети държави, укрепване на набавянето от местния пазар и подкрепа за доставката на вторични суровини чрез ефективност и кръговост на ресурсите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във