Банкеръ Daily

Свят

Повишаването на перспективите пред младите хора е в основата на Инициативата „Три морета“

Заместник-министърът на външните работи Зарица Динкова.

Особено важно е сътрудничеството между страните членки на Централноевропейската инициатива (ЦЕИ) в развитието на младите хора. „Повишаването на перспективите пред младите хора в региона е в основата и на нашата ангажираност в Инициативата „Три морета“, на която България е домакин през 2021 г.“, отбелязва заместник-министърът на външните работи Зарица Динкова.

Тя обсъди заедно с колегите си от другите страни членки бъдещето на Европа и региона на Централна Европа в контекста на възстановяването от пандемията от COVID-19.

Отбелязани са и възможностите за засилване на процеса на евроинтеграция на страните от Западните Балкани и задълбочаване на сътрудничеството със страните от Източното партньорство.

Изтъкнато е важното значение на взаимодействието с ЕС за постигането на успешно социално-икономическо възстановяване чрез прилагане на реформи за устойчиво развитие. Тя подчерта важността на стремежа на страните от Западните Балкани към вътрешни реформи, както и към спазване на основните европейски ценности и принципи като основа за регионално сътрудничество и развитие на устойчиви, ориентирани към бъдещето добросъседски отношения.

"Подкрепата, която ЕС и държавите членки оказват на своите близки партньори, е видима за съседните държави. Инвестиционният план за региона на Западните Балкани на стойност 30 млрд. евро е добър пример за тази подкрепа”, отбелязва Зарица Динкова. Така че е изключително важно страните от Западните Балкани да се възползват, като проявят инициатива за прилагането на „четирите свободи“ – свободно движение на стоки, капитали и хора, и свобода на установяване и предоставяне на услуги. По този начин те ще приближат икономиките си към вътрешния пазар на ЕС, което в съчетание с Плана за действие за общия регионален пазар за периода 2021-2024 г. ще донесе конкретни ползи за гражданите им.

 

Централно-европейската инициатива,

създадена на 11 ноември 1989 г., е един от най-старите и утвърдени междуправителствени форуми за регионално сътрудничество. Понастоящем в нея членуват 17 държави, в т.ч. девет страни от ЕС - Италия, Унгария, Словения, Полша, Чехия, Словакия, България, Румъния, Хърватия, пет от Западните Балкани - Черна гора, Сърбия, Република Северна Македония, Албания, Босна и Херцеговина, и три от Източното партньорство - Молдова, Украйна, Беларус. Страната ни е пълноправен член на инициативата от 1 юни 1996 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във