Банкеръ Daily

Свят

Полша и Унгария отново на прицела на Европарламента

Европейският парламент проведе дебат за върховенството на закона и докладите, които предстои да бъдат публикувани през юли от Европейската комисия. В резолюцията, приета от ЕП, отново се обръща най-сериозно внимание на Полша и Унгария. 

Евродепутатите настоятелно призовават Комисията да предяви иск срещу Унгария пред Съда и да поиска възпиращи финансови санкции. Резолюцията осъжда „политическия натиск в Унгария и Полша". ЕП отново изтъкна опитите в Полша да се подкопае независимостта на омбудсмана на страната и неизпълнението от страна на Унгария на решение на Съда на ЕС във връзка с ограниченията, наложени върху финансирането на организациите на гражданското общество. 

Оценката на ЕП на доклада на Комисията за 2020 г. относно принципите на правовата държава представя препоръки за подобряване на механизма, за да може по-добре да защитава ценностите на ЕС.

По време на разискването в пленарна зала в сряда, голямото мнозинство от ораторите призоваха Съвета и Комисията да предприемат решителни действия за справяне с влошаването на ценностите на ЕС в различните държави членки. Повечето от тях се фокусираха върху конкретни въпроси, като например засиления натиск върху гражданското общество и свободата на медиите и защитата на малцинствата и уязвимите групи. Други изразиха несъгласие и заявиха, че докладът е трябвало да се съсредоточи върху други въпроси или че подходът му е прекомерен.

Парламентът приветства констатациите на Комисията относно състоянието на върховенството на закона в ЕС и всяка държава членка. В него обаче се призовава за по-широк обхват (включващ всички ценности на ЕС, и по-специално демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, които взаимно се подсилват и когато бъдат накърнени, могат да представляват системна заплаха за ЕС), и за по-голямо диференциране при разграничаването на системните и отделните нарушения. Докладът (който понастоящем е самостоятелен механизъм) следва да бъде един компонент от постоянен, всеобхватен и ефективен механизъм, настояват евродепутатите, например чрез включване на конкретни препоръки и срокове за прилагане, свързани с процедурата по член 7, механизма за обвързаност с условия за защита на бюджета на ЕС и производствата за установяване на неизпълнение на задължения.

Facebook logo
Бъдете с нас и във