Банкеръ Daily

Свят

Политиката на ЕС за миграцията е пред провал

Имигрантите не се мотивират достатъчно, за да се върнат доброволно в страните си - често срокът за връщане по собствена инициатива е много къс.

В политиката на ЕС за връщането на мигранти има пропуски и слабости, алармираха евродепутати на едно от последните си заседания за годината в резолюция за прилагането на директивата за връщането на мигранти. 

Тази директива определя правилата за връщането на граждани на други държави, които нямат право да останат в Европейския съюз. Резолюцията бе одобрена на 16 декември. През 2019 г. страните в ЕС са издали над 490 000 решения за връщане на имигранти в родните им страни. Под 150 000 граждани на други държави обаче са върнати реално.

Евродепутатите отбелязват, че имигрантите не се мотивират достатъчно, за да се върнат доброволно в страните си - често срокът за връщане по собствена инициатива е много къс. Налагането на забрана за влизане в ЕС също може да има отрицателен ефект - ако даден човек бъде лишен автоматично от правото да се върне един ден в ЕС, дори ако напусне доброволно и в определените срокове, той може да реши да остане тук нелегално. Затова Парламентът иска решения за налагане на забрана да се вземат по преценка на конкретния случай.

Докладчикът на Парламента Тинеке Стрик (Зелени/ЕСА, Нидерландия) отбеляза, че ефективната политика за връщане на мигранти трябва да се основава не само на процента на върнатите лица, но и да отчита тяхната съдба след връщането им.

Правилата за връщането на имигранти целят да насърчат хората, които нямат право да останат в ЕС, да напуснат по собствена воля, вместо да бъдат принудително връщани. Някои страни в ЕС обаче редовно отказват да дадат на имигрантите срок за доброволно напускане или налагат много къс срок, като се позовават на това, че съответните имигранти са задържани или че има основания да се мисли, че те ще се скрият.

Парламентът призовава държавите да развиват програми за подпомагане на доброволното напускане, тъй като това е по-лесният и по-евтин начин за връщане на мигранти. Сътрудничеството със страните, от които идват имигрантите, е също важно. Освен това депутатите смятат, че деца без настойници не следва да бъдат връщани, освен ако не бъде доказано, че това е в техен интерес.

За депутатите неофициални споразумения с други страни като Турция, Афганистан и Гамбия са обезпокоителни, когато не съдържат достатъчно гаранции за защита на основните права.

Докладът на Парламента е в отговор на предложение на Комисията от 2018 г. за изменения в подхода за връщане на мигранти, което е насочено към повишаване на неговата ефективност. Това е важен елемент от новото предложение за пакт за миграцията и предоставянето на убежище. В отделна резолюция за предоставянето на убежище, приета на 16 декември, депутатите призоваха за повече солидарност между държавите членки и за повече финансови ресурси за страните на предна линия, особено при повишаване на броя на търсещите убежище.

Facebook logo
Бъдете с нас и във