Банкеръ Daily

Свят

Поемаме председателството на Централноевропейската инициатива

Продължава срещата на върха на държавите от Централноевропейската инициатива /ЦЕИ/ в адриатическия курорт Будва. Нашата страна поема председателството, което е на ротационен принцип, от Черна гора. Българският премиер Стефан Янев се обърна към форума със следните думи:

"Кризата с КОВИД-19 очевидно оказа тежко въздействие върху нашите общества и икономики, а възстановяването е крехко. Тя подчерта значението на тесните и ефективни партньорства и уместността на цялостния подход за разлика от индивидуалните. Радвам се да отбележа, че Централноевропейската инициатива бързо предложи решения и стратегически инициативи, които насърчиха регионалното сътрудничество и многостранността в отговора на кризата, потвърждавайки отново важността на европейската интеграция и устойчивото развитие за нашия регион.

Социално-икономическото възстановяване ще бъде важен фактор за оформянето на бъдещето на Европа след пандемията. Процесът на възстановяване изисква инвестиране в конкурентни и устойчиви икономики, свързаност и защита на уязвимите сектори и групи като непосредствена задача. За тази цел българското председателство на ЦЕИ през 2022 г. определи приоритети, насочени към засилване на синергията между възможностите, предоставяни от регионалното сътрудничество и активите на ЦЕИ, от една страна, и фондовете и инициативите на Европейския съюз, от друга, за подкрепата на съвместните усилия за възстановяване", посочва в обръщението си премиерът.

Българското председателство ще акцентира върху икономическото и социалното възстановяване от пандемията на основата на устойчиво развитие и икономическа стабилизация. Ще се съсредоточим върху възможностите за подпомагане на възстановяването на проблемните сектори и повишаване на тяхната устойчивост. Предвид значението на туризма за повечето икономики в региона и неговата уязвимост към кризата, ще обърнем специално внимание на този сектор. В същото време ще бъдат проучени възможностите да допринесем за ускоряване на изпълнението на Програмата на ООН 2030 и свързаните с нея Цели за устойчиво развитие", каза Стефан Янев.

През вчерашния ден бяха засегнати именно тези теми: туризмът, младежта, зелената и кръговата икономика, диверсификацията на енергийните източници. Премиерът на Черна гора Здравко Кривокапич припомни при откриването на форума местната мъдрост: "Една криза никога не е сама", визирайки енергийната криза. Той говори и за дигиталната трансформация. С гордост отбеляза и че са доставени ваксини за пълната имунизация на жителите на Черна гора.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във