Банкеръ Daily

Свят

По какви теми ще работи Европарламентът до края на 2020 г.

В предстоящите месеци Европарламентът ще гласува дългосрочния бюджет на ЕС и законодателен акт за климата и ще продължи дебата за бъдещето на Европа.

Дългосрочен бюджет и план за възстановяване

През май Европейската комисия предложи план за възстановяване в размер на 750 млрд. евро и отделен бюджет на ЕС за 2021-2027 г. за над 1 трлн. евро. Парламентът и държавите членки в Съвета ще водят преговори по предложенията.

Зелен пакт

Парламентарната комисия по околна среда ще гласува през септември относно законодателен акт за климата, който очертава пътя към постигането от ЕС на нулеви нетни емисии на парникови газове до 2050 г. Пленарното гласуване се очаква през октомври.

Конференция за бъдещето на Европа

Конференцията за бъдещето на Европа е нова инициатива, която отправя поглед към нужните промени за адаптирането на ЕС към променящия се свят. Стартът на конференцията бе предвиден за май, но бе отложен заради пандемията от коронавируса. В резолюция Парламентът призова за начало „възможно най-скоро“ през есента. Очаква се тя да продължи две години.

Брекзит

Споразумението за оттегляне на Великобритания от ЕС налага преходен период до края на 2020 г., в който двете страни следва да потърсят съгласие за бъдещите си отношения. Новото споразумение трябва да получи одобрение в Парламента, за да може да влезе в сила.

Дигитални услуги

Европейската комисия е обявила, че ще представи до края на 2020 г. предложение за законодателен акт за дигиталните услуги като част от плановете за развитие на цифровия пазар в ЕС. Парламентарните комисии по вътрешен пазар, граждански свободи и правни въпроси подготвят своите позиции по темата.

Индустриална стратегия на ЕС

През март Комисията представи нова индустриална стратегия за Европа, която цели да подпомогне прехода на европейския бизнес към климатична неутралност и дигитализация. Парламентарната комисия по промишленост ще гласува позицията си по стратегията през септември, а гласуването в пленарна зала се очаква през ноември.

Реформа на Общата селскостопанска политика

Плановете на ЕС за селското стопанство ще зависят от изхода на преговорите за дългосрочния бюджет и ще отчитат стремежа към по-зелена и устойчива икономика.

Пакт за миграцията

Европейската комисия ще представи нов пакт за миграцията и предоставянето на убежище в ЕС. Комисията на ЕП по граждански свободи работи по доклад за отварянето на нови законни пътища за трудова миграция в ЕС.

Права на пътуващите с влак

Европейският съюз подготвя нови разпоредби за укрепване на правата на пътуващите с влак, включително по-големи компенсации при забавяне и увеличаване на достъпността за хората с увреждания. Целта е промените да бъдат приети преди 2021 г., която е предложена да бъде Европейска година на железопътния транспорт. Преговорите между институциите бяха подновени през юни след прекъсване поради пандемията.

Колективно финансиране

Парламентът и Съветът постигнаха предварително споразумение през март по регламент за доставчиците на услуги за колективно финансиране. Целта на законодателството е да стимулира развитието на подобни платформи, които са много популярни в други големи икономики по света.

Facebook logo
Бъдете с нас и във