Банкеръ Daily

Резолюция на ЕП:

Пари от ЕС само тези, които спазват целите за зелен и цифров преход

Евродепутатите насочват вниманието към регламента за условност свързан с върховенството на закона и подчертават, че никой проект не може да бъде в разрез с ценностите на ЕС.

Европейският парламент настоява, че националните планове за възстановяване трябва да отговарят изцяло на договорените изисквания и цели за справедлив и екологосъобразен растеж и цифрова трансформация. Затова евродепутатите приеха резолюция за текущата оценка на националните планове за възстановяване, представени до момента от държавите членки на Европейската комисия.

Членовете на ЕП подчертават, че Механизмът за възстановяване и устойчивост е исторически инструмент на ЕС, затова  Европейската комисия трябва да одобрява само планове, които изцяло отговарят на целите и да не се поддава на политически натиск.  Според споразумението минимум 37% от бюджета в националните планове трябва да бъде отделен за опазване на климата, включително биологичното разнообразие. Бюджетът, предназначен за цифрови дейности (20%), трябва да допринася за цифровия преход, включително въпросите на сигурността, стратегическите интереси на ЕС и цифровата инфраструктура.

Евродепутатите изискват от Европейската комисия да извърши внимателна оценка и да гарантира, че всеки от националните планове за възстановяване и устойчивост допринася ефективно за шестте политики посочени в регламента: екологичен преход, цифрова трансформация, конкурентоспособност, социално сближаване, институционална подготвеност и реакция при кризи и следващото поколение, включително образование и умения.

Как ще се разпределят парите?

За да се гарантира възможно най-голямо въздействие, средствата трябва да бъдат справедливо разпределени между секторите, обществата и с оглед на бъдещите поколения и равенството между половете, подчертават евродепутатите. Те призовават да не бъде насърчавана практиката да се представят отново, под друга форма, проекти, лишени от реална добавена стойност. Членовете на ЕП настояват всички реформи и инвестиции да бъдат свързани с ключови етапи и цели и с оценка на разходите, които са релевантни, ясни, подробни и адекватно наблюдавани с помощта на общи показатели. Тези мерки следва да спомогнат за предотвратяването и разкриването на корупцията, измамите и конфликтите на интереси при използването на средствата.

Евродепутатите насочват вниманието към регламента за условност свързан с върховенството на закона и подчертават, че никой проект не може да бъде в разрез с ценностите на ЕС. Те настояват да се гарантира, че се провеждат консултации с гражданското общество, социалните партньори и местните и регионалните власти при изпълнението и мониторинга на плановете, като по този начин ще бъде осигурено по-ангажирано участие на получателите и прозрачност на плановете.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във