Банкеръ Daily

Свят

Отпуснатите средства са недостатъчни за борба с епидемията, алармира Европарламентът

Давид Сасоли

Евродепутатите от комисията по регионално развитие призовават Комисията да засили и ускори съвместната реакция на ЕС относно коронавируса.

„Европа реагира. Изправен пред тази драматична ситуация, с дълг да защитава живота, поминъка и стабилността за всички, Европейският съюз действа. Разбира се, трябваше да се преборим с националния егоизъм, но сега стана ясно как ще се изправим пред тази извънредна ситуация", коментира председателят на ЕП Давид Сасоли. 

На 30 март председателят на комисията на ЕП по регионално развитие (REGI) Юнус Омаржи (Зелените/ЕСА, Франция), заедно със заместник-председателите и координаторите на политическите групи обмениха мнения във видеоконференция с комисаря Елиза Ферейра за подготовката на по-нататъшните действия на ЕС в отговор на кризата с COVID-19. По време на разговора комисарят Елиза Ферейра заяви, че становищата и предложенията на комисията REGI относно допълнителния пакет ще бъдат надлежно взети под внимание, преди той да бъде изготвен и приет от Колегията на комисарите.

Евродепутатите подчертаха, че вече приетите от Еврокомисията мерки са необходими и неотложни, но недостатъчни за борбата с отрицателни ефекти от COVID-19 и прогнозираните социално-икономически разходи. Адекватният отговор трябва да включва допълнително адаптиране на Регламента за общоприложимите разпоредби (за Фонда за регионално развитие), за да бъде временно по-гъвкав, като същевременно бъдат спазени основните принципи, които управляват регионалната политика. Необходими са и допълнителни промени в разпоредбите за кохезионните фондове за периода 2014-2020 г., за да се освободят повече средства за дейности по възстановяването от кризата с коронавируса.

Трябва да бъдат включени следните промени: предоставяне на средствата по-рано от планираното; временно увеличаване на процента на съфинансиране за всички категории региони; гъвкавост на разпоредбите за тематична концентрация, за да се позволи насочването на инвестиции към най-нуждаещите се сектори в този кризисен период; намаляване на административната тежест чрез отмяна на необходимостта Комисията да одобрява измененията на оперативните програми в този контекст, както и отмяна на задължението за изменение на споразуменията за партньорство; въвеждане на възможността за трансфери между различни категории региони, за да се гарантира, че инвестициите достигат до териториите, които са най-засегнати от кризата; по-голяма гъвкавост за трансфери на средства между отделните фондове; мобилизиране на повече средства за здравни, социални и икономически мерки, свързани с пандемията от COVID-19; възможно използване на финансиране от ЕС за подпомагане на схеми за временна заетост.

Също така ще бъдат необходими допълнителни промени в рамката за 2021-2027 г., за да се осигурят повече средства за социално и устойчиво икономическо възстановяване през следващите години. Необходима е по-голяма гъвкавост, като по този начин ще позволим политиката на сближаване да се справи с постпандемичната социална, икономическа и териториална криза.

Пътят на предприетите мерки

На 26 март Европейският парламент одобри чрез спешна процедура важни мерки за подкрепа на ЕС за подпомагане на гражданите и предприятията за справяне с кризата с COVID-19. Те включват Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса (насочване на 37 милиарда евро от структурните и инвестиционните фондове като непосредствена ликвидност към държавите членки и разширяване на обхвата на средствата, за да се даде възможност за пряка подкрепа на сектора на здравеопазването, МСП и схемите за временна заетост) и разширяване на Фонд „Солидарност“ на ЕС за покриване на извънредни ситуации в областта на общественото здраве.

Одобрените предложения са:


  • Инвестиционна инициатива в отговор на коронавируса. Тези мерки имат за цел да насочат възможно най-бързо 37 милиарда евро от наличните фондове на ЕС към гражданите, регионите и държавите, които са най-силно засегнати от пандемията от коронавируса. Фондовете ще бъдат насочени към здравните системи, малките и средни предприятия, пазарите на труда и други уязвими сектори от икономиките на държавите членки на ЕС. Предложението беше прието с 683 гласа „за“, 1 гласа „против“ и 4 „въздържал се“.

  •  

  • Разширяване на обхвата на фонд „Солидарност“, с оглед използването му при извънредни ситуации свързани с общественото здраве. Мерките ще осигурят до 800 милиона евро за европейските страни през 2020 г. Операциите, които ще отговарят на условията на финансиране от Фонда, вече ще включват извънредни ситуации в областта на общественото здравеопазване, включително медицинска помощ, както и мерки за предотвратяване, наблюдение или контрол на разпространението на болестите. Предложението беше прието с 671 гласа „за“, 3 гласа „против“ и 14 „въздържал се“.

  •  

  • Временно суспендиране на правилата на ЕС за летищните слотовеТова ще предотврати оперирането на празни полети от въздушните превозвачи по време на пандемията. Това временно суспендиране означава, че авиокомпаниите няма да бъдат задължени да използват слотовете си за излитане и кацане, за да ги запазят през съответния период на следващата година. Така нареченото правило „използваш или губиш“ ще бъде отменено през целия летен период, от 29 март до 24 октомври 2020 г. Предложението беше прието с 686 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 2 „въздържал се“.


 

Facebook logo
Бъдете с нас и във