Банкеръ Daily

Свят

От 1 март в Кипър влиза в сила Истанбулската конвенция

От 1 март в Кипър влиза в сила конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, станала известна като Истанбулската конвенция, която страната ратифицира през ноември миналата година, съобщи БНР.

Кипър подписа конвенцията през 2015 г. и в следващите години тя беше обстойно обсъждана с неправителствени организации, женски движения, комисаря за равенство между половете, политическите партии и бе постигнат консенсус за нейната ратификация като ценен инструмент за предотвратяване и борба с насилието срещу жени по всеобхватен начин.

През миналата година дори главата на изключително влиятелната Кипърска църква архиепископът на Кипър Хрисостомос Втори и лидерите на другите религиозни вероизповедания в страната за първи път излязоха със съвместно изявление, осъждащо всички форми на насилие срещу жените и момичетата.

Кипър имаше три резерви по конвенцията. Те се отнасяха до обезщетението за жертвите на насилие, което води до високи разходи, до компетентността на кипърските съдилища да разглеждат дела, които се провеждат в други държави или от некипърски граждани, и до изискването за режим на пребиваване на жертвите.

В изпълнение на ангажиментите си по конвенцията правителството на Кипър осигурява финансиране от бюджета и от европейски фондове за дейността на Асоциацията за предотвратяване и работа със случаите на насилие в семейството, която управлява горещата телефонна линия за жертви на насилие. През миналата година нейните експерти са работили по 1680 случая.

През януари тази година в Никозия в сътрудничество с неправителствена организация бе открит и първият "Дом на детето", който ще осигурява подкрепа - психологическа, социална, здравна, полицейска, на сексуално малтретирани деца в Кипър и техните семейства.

Facebook logo
Бъдете с нас и във