Банкеръ Daily

Свят

ОПЕК: Нефтът ще остане най-търсеното гориво до 2045 година

Нефтът ще остане най-употребяваният вид  суровина в дългосрочен период независимо от ръста на дела на възобновяемите източници на енергия (ВЕИ), макар че делът му в световното потребление ще намалява. Такъв е изводът в публикуваната дългосрочна прогноза на ОПЕК World Oil Outlook (WOO).

Според данните от доклада, през 2020 година делът на нефта е бил 30% от световното потребление на енергоносители. До 2025 година потреблението ще нарасне до 31% на фона на възстановеното търсене след пандемията. Но след това търсенето на нефт ще се сблъска с предизвикателството от страна на алтернативните източници на енергия, което ще доведе до намаление дела на нефта в световния енергобаланс до 28 на сто.

При това търсенето на ВЕИ ще нараства от 6.8 млн. барела на ден нефтен еквивалент през 2020 година до 36.6 млн. барела на ден. А делът на ВЕИ в енергомикса ще се  увеличи от 2.5% през миналата година до 10% и повече през 2045 година. За сравнение: търсенето на нефт за този период ще се увеличи от 82.5 млн. барела на ден до 99 млн. барела на ден.

Кога търсенето  на нефт ще излезе на плато

Световното търсене  на нефт ще се възстанови и ще достигне 104.4 млн. барела на ден в следващите пет години. Но след 2026 година темповете на потребление на нефт ще започне да се забавя за сметка на развитите страни. Но търсенето ще престане да расте и ще се стабилизира след 2035 годинаа, пише в дългосрочната прогноза.

Електромобилите като главен фактор за понижение на търсенето

Световният парк от автомобили към 2045 година ще нарасне почти два пъти -  до 2.6 млрд. броя, но делът на електротранспорта в него ще се увеличи до 20%, според прогнозата. Броят на електромобилите към 2045 година ще достигне 500 млн. единици.

"Дългосрочният ръст  на търсенето на нефт ще  бъде ограничен от все по-широкото разпространение на електротранспорта в живота на потребителите", пишат още експертите от ОПЕК. Затова търсенето на нефт в транспортния сегмент ще бъде стабилно в рамките около 46-46.5 млн. барела на ден в периода до 2045 година, вярват в ОПЕК.

При това автомобилите с двигатели с вътрешно горене ще заемат, както и досега, голям дял - 76%, което обаче ще бъде подкрепяно от търсенето в развиващите се страни.

Русия ще стабилизира добива след 2026 г.

В периода до 2026 година Русия може да увеличи добива на нефт и газов кондензат от 10.6 млн барела на ден до 11.5 милиона на фона на пускане в експлоатация на нови проекти и приключването на ограниченията в ОПЕК+, се отбелязва в долгосрочната прогноза.

"След 2026 година се прогнозира продължително плато при добива, но към 2045 година добива ще започне да се снижава", според прогнозата на ОПЕК.

САЩ ще забави добива след 2030 г.

САЩ ще започнат активно да възстановяват добива на нефт от 2022 година до достигането на производствения пик към 2030 година.

Другите страни, както  САЩ, които не членуват в ОПЕК, ще започнат да снижават добива на нефт след 2030 година. Това пък ще доведе до ръст на дела на страните от ОПЕК в световното производство, пише в дългосрочната прогноза.

В ОПЕК очакват, че благоприятната ценова конюнктура ще накара американските производители на нефт да възстановят добива, замръзнал заради последствията от пандемията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във