Банкеръ Daily

Свят

Официално: Страните от ЕС трябва да намалят емисиите до 2030 г. с 55%

До 30 септември 2023 г. и на всеки пет години след това Еврокомисията ще направи оценка на колективния напредък, постигнат от всички държави от ЕС.

Новият европейски законодателен акт за климата увеличава целта на ЕС за намаляване на емисиите до 2030 г. от 40 % на най-малко 55 %. Благодарение на приноса на новите въглеродни поглътители той би могъл да достигне 57 %.

Европейският парламент одобри в четвъртък законодателния акт за климата, договорен неофициално с държавите членки през април, с 442 гласа „за“, 203 гласа „против“ и 51 гласа „въздържал се“. Той превръща политическия ангажимент на Европейския зелен пакт за неутралност на ЕС по отношение на климата до 2050 г. в обвързващо задължение. Той предоставя на европейските граждани и предприятия правната сигурност и предвидимост, от които те се нуждаят, за да планират този преход. След 2050 г. ЕС ще се стреми към отрицателни емисии.

Новият европейски законодателен акт за климата увеличава целта на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г. от 40 % на най-малко 55 % в сравнение с нивата от 1990 г. В допълнение, предстоящото предложение на Комисията относно Регламента за земеползване и горско стопанство (ЗПЗГС) за регулиране на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство ще увеличи въглеродните поглътители в ЕС и по този начин фактически ще увеличи целта на ЕС за 2030 г. на 57 %.

Комисията ще направи предложение за цел за 2040 г. най-късно шест месеца след първия глобален преглед през 2023 г., предвиден в Парижкото споразумение. В съответствие с предложението на Парламента, Комисията ще публикува максималното количество емисии на парникови газове, което се очаква, че ЕС може да отделя до 2050 г., без това да застрашава ангажиментите на ЕС по Споразумението. Този т.нар. „бюджет на ПГ“ ще бъде един от критериите за определяне на преразгледаната цел на ЕС за 2040 г.

До 30 септември 2023 г. и на всеки пет години след това Комисията ще направи оценка на колективния напредък, постигнат от всички държави от ЕС, както и на съгласуваността на националните мерки за постигане на целта на ЕС да стане неутрален по отношение на климата до 2050 г.

Очаква се споразумението скоро да бъде одобрено от Съвета на ЕС. След това регламентът ще бъде публикуван в Официален вестник на ЕС и ще влезе в сила 20 дни по-късно. Комисията планира да представи поредица от предложения на 14 юли 2021 г., за да може ЕС да постигне по-амбициозната цел за 2030 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във