Банкеръ Daily

Свят

ОЧИС е икономическа инициатива за развитие на черноморския регион

На днешния ден през 1992 г. е създадена Организацията за черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС) - междудържавна икономическа организация за сътрудничество в региона на Черно море. Тя бива определяна и като „икономическа организация от регионален тип“, „икономическо обединение на държави от Черноморския регион“, а може да се срещне и под наименованията „Пакт за черноморско икономическо сътрудничество“ (ПAЧИС), „Зона за черноморско икономическо сътрудничество“ (ЗЧИС).

На 25 юни 1992 г. държавните глави и премиерите на 11 страни подписват в Истанбул Декларацията на срещата на високо равнище и Босфорския бюлетин, с които се основава Организацията за черноморско икономическо сътрудничество. Създадена е по инициатива на Турция.

Създаден е Бизнес съвет на организацията (Business Council BSEC BC) с централа в Истанбул. Постоянният международен секретариат на организацията е учреден в Истанбул през март 1994 година.

Задачата й е да служи като уникален модел за многостранна политическа и икономическа инициатива, която да хармонизира действията на страните-членки, да осигури мира, сигурността и развитието на черноморския регион в духа на приятелските взаимоотношения.

Официално сферите на сътрудничество в ОЧИС са:


 • търговия и икономическо развитие;


 • банков и финансов сектор;

 • комуникации;

 • енергетика;

 • транспорт;

 • селско стопанство и хранително-вкусова промишленост;

 • здравеопазване и фармацевтика;

 • защита на околната среда;

 • туризъм;

 • наука и технологии;

 • обмен на статистически данни и икономическа информация;

 • сътрудничество между митническите и други гранични власти;

 • контакти между хората;

 • борба с организираната престъпност, нелегалното пренасяне на наркотици, оръжия и радиоактивни материали, с всички прояви на тероризъм и с нелегалната миграция.

Членството в ОЧИС не е ограничено само до страни, имащи териториални води в Черно море: Албания, Армения, Азербайджан, Гърция, Молдова, Черна гора и Сърбия нямат брегова линия по Черно море. 

Основна цел е осигуряването на съдействие за по-добро стопанско развитие на страните-членки на ОЧИС. Те поемат задължението да се подпомагат активно чрез създаване на благоприятни икономически условия – свободни икономически зони, облекчаване на режимите на пътуване и стимулиране на обмена на стоки и услуги между държавите.

На 30 юни 1994 г. е Подписано е споразумение между страните-членки за създаване на

Черноморска банка за търговия и развитие.

Международната финансова институция е основана на 24 януари 1997-а. Целта й е да подпомага икономическото развитие на страните от региона и да финансира и насърчава изпълнението на регионални проекти от държавния и частния сектор. Централата на банката се намира в Солун, Гърция.

По-конкретно тя финансира преимуществено регионални проекти в приоритетни сектори на икономиката като транспорт, туризъм, телекомуникации, енергетика, инфраструктура; финансира малки и средни предприятия чрез улесняване на отпускането на кредити за такива фирми в държавите – членки на ОЧИС; стимулира търговията между фирми от държавите – членки на организацията, чрез предекспортно и експортно финансиране, включително и извън района на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във